לתרומות לחץ כאן

אם קנין חצר עושה שיהיה 'באיסורא אתי לידיה'

אדם היה אצלי בבית, וכעת הוא בחו"ל, לאחר חודש אני מגלה שהוא שכח אצלי עט (ללא סימן) בבית, ברור לי שזה שלו, השאלה האם חל כאן הכלל של באיסורא אתי לידיה, או אולי כיון ש"ראיתי" זאת רק לאחר הזמן שודאי התיאש, חשבינן שהגיע לידי בהתירא.

תשובה:

שלום רב,

השאלה היא כמובן כשאינו בדרך הנחה ואין בו סימן מקום. עיין שו"ע חו"מ סי' רסז סעיף ז וסי' רסב סעיף ט.
מחלוקת הפוסקים אם חצר קונה כדי שיהיה בגדר 'באיסורא אתי לידיה'. הכרעת הנתיבות שאם בעל החצר הגביה בידו לאחר ייאוש, הרי הוא יכול לומר שאינו רוצה שחצירו תזכה לו וממילא יזכה רק לאחר ייאוש.

מקורות:

עיין ש"ך חו"מ סי' רסח סק"ב שמביא מחלוקת המהרש"ל עם המהרש"א ומכריע שנחשב 'באיסורא אתי לידיה'. ועיין שם סי' רסב סק"א ובנתיבות שם סק"א שרק אם בא אדם אחר והגביהו לפני שהגביה בעל החצר, שבעל החצר חייב להסתמך על קנין חצר, בזה אומרים ש'באיסורא אתי לידיה', אבל לא כשהגביה בעל החצר לאחר ייאוש ראשון, שאז יכול לוותר על קנין חצר. ועיין בשו"ת ציץ אליעזר חלק יב סי' פח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל