לתרומות לחץ כאן

נדר שלא יהיה עם מישהו או לא ידבר עמו

שלום רב!
יש לי שאלה…זה יותר סוג של להבין משהו…יש לי חברה ויש לה חבר הם רבו והוא אמר לה ככה "אני נודר שאני לא אהיה איתך יותר"
אז השאלה היא כזאת…אם הם יחזרו הוא יצטרך לבטל את הנדר?או שזה לא נחשב לנדר?ואם זה כן נדר איך אפשר להוריד אותו מימנו?
תודה רבה מראש והמשך ערב טוב :)

תשובה:

שלום רב,

עד שאתה שואלני על הנדר, צריך אתה לשאול על החבירות הזאת, על פי ההלכה אסור לגבר להיות חבר לאשה, ואסורים בקשרי חברות זה עם זה כל עודם אינם נשואים, והאיסורים והמכשולות הנובעים מקשר זה וכיוצא רבים, ומגיעים לחמורות שבחמורות. וה' הטוב יכפר בעדינו.

ועתה לשאלתך, כיון שחבירך אסר על עצמו להיות עמה, הרי זה נדר שאין בו ממש, כי להיות הוא פעולה, וכאומר לא אדבר עמך ולא אעשה לך. ונדר שאין בו ממש אינו נדר, אבל מדרבנן צריך שאלה, וצריך להתיר נדרו לפני שלשה אנשים שומרי תורה ומצוות שמבינים קצת ענין נדרים, על ידי חרטה או פתח.

אולם כאמור כיון שעצם השהיות עמה היא עבירה, מסופקני אם יש להתיר לו כזה נדר, ואולי חומר הנדרים ירתיעו מלעבור על איסור של חברות עם אישה ללא נישואין.

מקורות:

דין נדר שאין בו ממש עי' שו"ע יו"ד סי' ריג ט"ז ש"ך ושאר נו"כ שם, ולולא דין נדר שאין בו ממש יש לדון גם מדין נדר בלשון שבועה ראה שם סוף סי' רו, דלכאו' דלדיעה קמא רק לחומרא צריך התרה, אבל לולא שתי אלו היה חל כדין נדרים שחלים לבטל את המצוה, ראה שם סי' רטו, ודין התרת הנדר עי' שו"ע שם ריש סי' רכח ובש"ך שם בדין התרת שלשה דגמרי להו, ודין פתח וחרטה שם. ולגבי אם מתירים לו, במקום שהיה נדרו נדר גמור ואם לא נתיר ודאי יעבור על האיסור, ונמצא עובר בין על נדר ובין על איסור, בזה יש מקום לדון, וכבר דובר בין הפוסקים בכל כה"ג אם אומרים הלעיטהו לרשע וימות או מתירים, והדברים עתיקים, מכ"מ לענינינו שאינו נדר האוסר אלא חובת שאלה בעלמא שלא ינהגו קלות ראש בנדרים כמפורש ברמב"ם נדרים פ"ג הי"ב, מסתבר שאין נזקקים לו כלל כיון שממילא אין בחבירותו משום איסור נדר, ומשום החובת שאלה שמוטל עליו למה יזדקקו לו להתיר האיסור, וכי בשביל שלא יקל ראש בנדרים מתירים לו להקל ראש בעריות החמורות, ופשוט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל