תרומות – לחץ כאן

שאל מטריה והתקלקלה בגשם

שאלתי מחברי מטריה במצב לא חדש, ובטעות השארתי אותה בבית ואמא שלי לקחה אותה בגשם והיא נהרסה אצלה.
1. האם אני חייב לשלם לו.
2. האם זה משנה אם זה היה נשבר אצלי, האם הייתי חייב אז.
3. האם אני צריך לשלם מחיר מלא, או בגלל שהמטריה לא היתה במצב חדש, אני צריך לשלם לו מחיר פחות.
4. נגיד שאני כן שלמתי לו מחיר מלא, אז מותר לי לקחת את המטריה השבורה. ואם שלמתי לו רק על החצי האם אני אמור לקבל אותה.

תשובה:

שלום רב,

1. אתה חייב לשלם. היה מוטל עליך לומר לאמא שמטריה זו שאולה.
2. מחלוקת הפוסקים אם היית חייב.
3. עליך לשלם את ההפרש שבין מחיר המטריה בשעה שקיבלת (כמובן, לא מחיר של חדש) לבין מחירה לאחר שנשברה.
4. המטריה השבורה היא של החבר. אם שילמת מחיר מלא תקבל את המטריה השבורה.

מקורות:

1. גם שומר שכר חייב אם לא הודיע לאמו שהוא פקדון, עיין ש"ך חו"מ סי' רצא לג, כל שכן שואל שחייב אף באונסין.
2. נחלקו הראשונים בפטור 'מתה מחמת מלאכה', לדעת הרמב"ן בב"מ דף צו ע"ב סיבת הפטור היא שהמשאיל פשע בכך שלא גילה שהחפץ אינו עמיד. לפי דבריו מסתבר שבמטריה אין פשיעת המשאיל, מאחר שרוב המטריות אינן עמידות בפני רוח חזקה. לדעת הנמוקי יוסף שם הטעם הוא כיון שהשואל קנה את הזכות לבלות את החפץ בצורה סבירה והבלאי כולל גם אם מתבלה לגמרי, לפי דבריו אם השואל התנהג עם המטריה כמקובל הרי הוא פטור. עיין שו"ע חו"מ סי'  שמ סעיף ג וש"ך שם סק"ה. ועיין עלון המשפט גליון 17 עמוד ג.
3. שו"ע חו"מ סי' שדמ סעיף ב.
4. שו"ע שם. אם שילם מחיר מלא לכאורה קנה את השברים שהרי לא גרע מכפל, עיין שו"ע חו"מ סי' רצה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל