לתרומות לחץ כאן

שאל מכונת תספורת כדי לספר את חבירו ונשבר – מי נחשב השואל

לכבוד הרבנים החשובים תודה מראש על התשובות ראובן ביקש משמעון שיבקש מלוי שיביא מכונת תספורת מהגמ"ח ויספר אותו (שמעון את ראובן). ראובן המסתפר לא הגביה את המכונה. בזמן התספורת נשבר חלק במכונה (לא מחמת מלאכה). שאלתינו היא:

1) מי נחשב השואל בכה"ג ראובן או שמעון?

2) על הצד שראובן נחשב השואל האם מכיון שהנזק נגרם ע"י שמעון הוא חייב לשלם או שמכיון שהוא עושה את מלאכת ראובן, ראובן חייב?

תשובה:

שלום רב,

1) שמעון ודאי נחשב שואל כלפי הגמ"ח, כיון שלגמ"ח אין נפקא מינה אם הוא משתמש בו לעצמו או לאחרים, אבל לדעת הנתיבות בסי' שמ סק"ח ששואל מתחייב בשימוש גם ללא משיכה, אם כן גם ראובן מוגדר כשואל משמעון (ואין בעיה מצד ששואל אין לו רשות להשאיל, כיון שלא יצא מתחת יד שמעון וגם שבגמ"ח אין איסור זה) ואם נאנס ראובן חייב. אבל בספר ערך ש"י שם חולק על הנתיבות וסובר ששואל שהשתמש בלא משיכה אינו מתחייב באונסים, אם כן שמעון נחשב לשואל ולא ראובן. אלא שמטעם אחר נראה שראובן חייב, כיון ששמעון הוא שליח שלו לשאול, ואף אם ראובן לא אמר לגמ"ח למסור לשמעון או ללוי, כיון ששמעון או לוי שאלו בסתם, אם כן התחייבו באונסים וחיוב זה קיבלו על עצמם בשליחות ראובן, אם כן מעשיהם מחייבים את ראובן מדין שלוחו של אדם כמותו. טועם נוסף יש לחייב את ראובן, כיון שהוא המשתמש ושמעון מתחייב באחריות עבורו, הרי שמעון כמו ערב שלו, וראובן חייב כמו לווה האומר לערב ערביני, עיין נתיבות סי' עב ס"ק כד.

2) אם שמעון פשע הרי הוא חייב, גם אם עבד חינם, אבל אם לא פשע הרי הוא פטור כלפי ראובן וממילא ראובן חייב מדין שואל לדעת הנתיבות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל