לתרומות לחץ כאן

בדין בסיס לדבר האסור והמותר – בדין מוקצה בתפילין בשבת

שבוע טוב
שאלתי אדם מניח ביום שישי קופסת סיגריות בתא שבו מונחים ציצית תפילין חומש האם זה לא
גורם לכל התא שיהיה מוקצה שנעשה בסיס לדבר האסור
בשבת ומפקיע ממנו ההיתר נא תשובתכם ושכרם מן שמיא
תודה.

תשובה

שלום וברכה

ראשית כל רציתי לציין שגם בימות החול, אינו ראוי להניח את הסגריות, באותו מקום שמניחים את את הטלית והתפילין.

וביחס לשאלתך לגבי דין מוקצה: הדין הוא כך שמגירה שמונחת בו דבר שאסור משום מוקצה, הרי היא מקבלת את הדין של הדבר המוקצה שמונח בתוכו, ואסור לטלטל ולהזיז את המגירה, אולם במקרה שיש במגירה גם דבר המותר, והדבר המותר הוא חשוב יותר מהדבר האסור, הרי זה נידון כבסיס לדבר האסור והמותר, ואינו אסור משום מוקצה.

ואם כן במקרה שלך שיש סגריות ביחד עם תשמישי קדושה, אין ספק שהם יותר חשובים מהדבר האסור, ולכן המגירה נחשבת לבסיס לדבר האסור והמותר, ומותר לטלטלה.

אולם יש כאן בעיה אחרת שהרי בתא יש גם תפילין, וניכר מדבריך שאתה חושב שתפילין הם דבר המותר בטלטול בשבת, אבל צריך שתדע שיש מחלוקת הפוסקים גדולה בענין, ויש הרבה דעות שאסור לטלטל תפילין בשבת, משום שהוא כלי שמלאכות לאיסור, שהרי אסור להניח תפילין בשבת, אמנם כתבו הפוסקים שבשעת הדחק יש להקל, ולכן במקרה שלך על אף שיש בתא גם תפילין, והם יותר חשובים מהטלית, בשעת הדחק יש להקל שאין התא נאסר משום בסיס לדבר האסור, מכיון שבשעת הדחק יש להקל שתפילין אינם אסורים משום מוקצה.

כמו כן אם אתה רוצה להזיז את המגירה לצורך גופו או לצורך מקומו, מותר משום שכל האיסור של המגירה הוא מחמת התפילין, והתפילין בעצמם מותר לטלטלם לצורך גופם ומקומם.

(כל דברינו הם ביחס למגירה וכדומה שאתה רוצה להזיזם בשבת, אבל אם אתה רק מניח את כל הדברים הנ"ל ביחד בתא אחד, וכל אחד מונח בחלק אחר של התא, ואין ברצונך להזיז את התא, אין בזה שום בעיה בכלל).

מקורות

מה שכתבנו שיש מחלוקת אם תפילין הם כלי שמלאכתו לאיסור עיין ברמ"א סימן ש"ח ס"ד שדעתו שתפילין הם כלי שמלאכתו להיתר ומותרים בטלטול, אמנם המג"א והט"ז ועוד אחרונים חולקים ועיין בביאור הלכה שכתב שלכתחילה יש להחמיר אבל בשעת הדחק יש להקל כדעת הרמ"א.

ומה שכתבנו שבסיס לדבר האסור והמותר, אם הדבר המותר, יותר חשוב מהדבר האסור, אינו נאסר משום בסיס, כך מבואר בשו"ע סימן ש"י ס"ח ובנו"כ שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל