לתרומות לחץ כאן

כסף שקופאית מוצאת בחנות על השולחן ובקופה

אני עובד בתור קופאי בחנות, וקורה שאנשים ששוכחים לקחת את העודף שמעל השולחן, האם אני יכול לקחת את הכסף לעצמי? (העסק שייך לעמותה ציבורית).
וכן מה הדין באם בסגירת הקופה אני מוצא כסף מיותר בקופה-ולא ידוע לי איך יש כסף מיותר, יכול להיות שלא נתתי מספיק עודף או אולי סיבה אחרת, והכסף הזה הבעלים (כנ"ל) לא לוקחים, האם מותר לי לקחת אותם?

תשובה:

שלום רב,

את הכסף הנמצא על השולחן אתה יכול לקחת לעצמך.
כסף מיותר הנמצא בקופה הוא בבעלות העמותה. אם מנהלי העמותה רוצים לתת לך כסף זה במתנה אתה יכול לקחת.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סי' רס סעיף ה נפסק שכסף הנמצא על התיבה בחנות הוא של מוצאו. בנוסף לסברא שכותב הש"ך שם ס"ק יח שאין החנות קונה לבעל החנות מדין קנין חצר כיון שרבים מצויים שם, בחנות שבבעלות עמותה ציבורית יש גם טענה מצד שאין יד להקדש. עיין מגן אברהם סי' קנד ס"ק כג, קצות סי' ר סק"א ונתיבות בפתיחה לסי' ר.
לגבי כסף הנמצא בקופה הרי הם בבעלות העמותה, אלא שהעמותה חייבת לשלם לכל מי שלא קיבל את העודף המגיע לו. עיין בשו"ע חו"מ סי' קפג סעיף ט שאם שלח שליח למסור כסף לגוי והגוי טעה ולא לקח את הכסף הרי הוא של המשלח, ואם כן הוא הדין בנידון דידן, העודף שלא נמסר בטעות הוא של העמותה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל