לתרומות לחץ כאן

אכילה מעוגה שהביאו בשבת בנסיעה ברכב

שלו' כבוד הרבנים

אם שמעון שאינו שומר תו"מ מביא לראובן עוגה (כשרה) בשבת תוך נסיעה ברכב (ולא מחוץ לתחום)
על מנת שיאכלו יחדיו
האם נאסרת העוגה בשבת?

שהרי לא נעשה איסור בעוגה עצמה, ומצד שני הרי הגיעה בכל זאת ע"י איסור חמור.

מה הדין? ואם אפשר מקורות לעיון, תודה וישר כח גדול

תשובה

שלום וברכה

אסור לאכול את העוגה.

מקורות

נחלקו הראשונים מה הדין כשיהודי הוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים  בשבת, האם החפץ נאסר בשימוש משום איסור הנאה ממעשה שבת, או לא, דעת רוב הראשונים שעל אף שלא נעשה שום שנוי בגוף החפץ, הרי הוא נאסר משום מעשה שבת (כ"ד התוס' והרמב"ן ועוד ראשונים בעירובין מ"ב), אמנם לדעת רבינו יונה החפץ אינו נאסר. ולעניין הלכה דעת החיי אדם שאף שמן הדין יכול להקל כשהוציא בשוגג, אבל לעניין מעשה יש להחמיר גם בשוגג כמו בשאר מלאכות ועיין בביאור הלכה סימן שי"ח ס"א שהביא את דבריו, ולפ"ז יוצא שבשעת הדחק אפשר להקל במקרה שהמלאכה נעשתה בשוגג, אבל אם נעשה במזיד צריך להחמיר, ולכן במקרה שנסע ברכב במזיד אסור לאכול מהעוגה, ועיין במרדכי במסכת שבת סימן שכ"ג שגם מדבריו יש ללמוד שאסור, [ועיין בספר אורחות שבת פרק כ"ה סעיף כ"א].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל