תרומות – לחץ כאן

שאל רכב ועשה תאונה והתברר שלמשאיל אין ביטוח

שלום לרבנים ותודה רבה על התשובות
מה הדין אדם ששאל רכב מחברו ועבר תאונה והוא נפגע והרכב נפגע וכן הרכב ממול נפגע ע"י הרכב השאול והתברר שאין ביטוח כלל על הרכב של השאול האם צריך השואל לשלם או המשאיל.

תשובה:

שלום רב,

השואל חייב על נזקי צד ג, מאחר והוא הזיק.
המשאיל פטור מלשלם לשואל על נזקי גופו של השואל ועל כך שהשואל הוצרך לשלם לצד ג', ואפילו לצאת ידי שמים, מאחר והעלמת העובדה שאין לו ביטוח היא גרמא דגרמא.
השואל חייב לשלם למשאיל על נזקי הרכב השאול, מאחר והחוק אינו מחייב לעשות ביטוח על נזקי רכוש (ביטוח מקיף), היה מוטל על השואל לברר מראש אם יש ביטוח ולא היה מוטל על המשאיל להעיר לו על כך.

מקורות:
כל נזק שהניזוק גם שותף במעשיו לנזק, כגון במקרה זה שהשואל גרם לתאונה במעשיו, מוגדר כגרמא (עיין כאן). העלמת העובדה שאין ביטוח גם נחשבת לגרמא, מאחר והשואל לא שאל למשאיל על כך, גם לא 'ברי היזקא'. וממילא הרי זה כגרמא דגרמא שפטור אף מדיני שמים. עיין ש"ך חו"מ סי' שפו סק"ג.
לגבי נזקי הרכב השאול – דעת האור שמח בהלכות שכירות פ"ז ה"א ושו"ת מהרש"ם ח"ד סי' ז, ששואל או מזיק חייב לשלם גם אם יש לניזוק ביטוח, ולפי דבריהם ודאי שאם לא היה למשאיל ביטוח אין זה פוטר את המזיק או את השואל, שהרי גם היה ביטוח היה חייב לשלם. אמנם, אם לא נקבל חידוש זה יש מקום לפטור את השואל מחיובו כשואל, כיון שהוא סבר שהוא יהיה פטור על הנזקים, אבל אף על פי כן יהיה חייב על חיוביו כמזיק (עיין קצות סי' רצא סק"ד). ואף על החיובים כשואל מסתבר שחייב, כיון שיש הרבה שאין להם ביטוח מקיף והשואל היה צריך להעלות בדעתו אפשרות כזו ולשאול.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל