לתרומות לחץ כאן

מי שאינו מטלטל במקום שיש בו עירוב האם יכול לבקש מאחר שיטלטל עבורו – ומי שמחמיר כדעת ר"ת האם יכול לבקש מאחר לעשות עבורו מלאכה

1. מי שאינו משתשמש בעירוב האם מותר לבקש למי שמשתמש בעירוב לטלטל דבר מאכל עבורו, ואם המאכל מותר?
2. מי שנוהג בצאת שבת כשיטת ר"ת האם יכול לבקש ממי שמיקל כשיטת הגאונים לעשות  בעבורו מלאכה במוצאי שבת כאשר עדיין לא יצאה שבת לפי שיטת ר"ת?

תשובה

שלום רב!

1. מלאכה שנחלקו בו הפוסקים אם מותר לעשותו בשבת או לא, כמו למשל פתיחת קופסת שימורים, ויש אנשים שנוהגים כשיטת האוסרים, ויש שנוהגים כשיטת המתירים, אסור לאדם שנוהג כדעת האוסרים, לבקש מאדם שנוהג כדעת המתירים, לפתוח בשבילו קופסא, ואם ביקש ממנו לפתוח בשבילו את קופסת שימורים, והוא פתח את זה לצורך המבקש, אסור לו להנות ממה ממה שבתוך הקופסא. [כן מבואר באג"מ או"ח ח"ד סימן קי"ט אות ה'].

אמנם כל זה כשאדם נוהג כך מעיקר הדין, אבל אם אדם בעיקר הדין נוהג כדעת המקילים, אבל הוא נוהג בעצמו מדת חסידות, והוא בעצמו אינו רוצה לטלטל ולסמוך על עירוב, אבל בשעת הדחק הוא בעצמו מיקל בזה, משום שאינו נוהג כן רק בתורת חומרה ולא מעיקר הדין, במקרה כזה מסתבר שמותר לו לבקש מאדם שסומך על העירוב, שיטלטל עבורו חפץ.

2. הדין הוא כמו שכתבנו בתשובה הקודמת, שמי שנוהג כדעת ר"ת מעיקר הדין ולא בתורת חומרה, אסור לו לבקש מאדם אחר שיעשה מלאכה עבורו, אבל מי שנוהג כדעת ר"ת בתור חומרה ומידת חסידות, מותר לו לבקש מאדם אחר לעשות מלאכה עבורו.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מי שמחמיר על העירוב, והביאו אוכל עבור כל אנשי הבית הכנסת הסומכין על היתר של עירוב, האם מותר לו לאכול אוכל זה שטלטלו בשבת?

  2. שלום רב! אם רוב המתפללים בבית הכנסת סומכים על העירוב, והבית כנסת נמצא במקום שאינו רה"ר גמורה, שאין בעיר הזאת שש מאות אלף איש, מותר לו לאכול את האוכל שהביאו בשביל אילו שסומכים על העירוב. [עיין באגרות משה [שם] שמסתפק בזה, ומסיים שבאיסור דרבנן יש להקל].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל