תרומות – לחץ כאן

עד מתי אפשר לברך ברכת ברוך שפטרני

שלום,
מסיבה שנראית לי עכשיו מאוד מגוכחת, לא רציתי שאבא שלי יאמר עליי את ברכת "ברוך שפטרנו" בבר מצווה, וכך היה. היום אני מאוד מתחרט על זה.
שאלתי היא האם ברכת ברוך שפטרנו היא הלכה שחובה לעשותה?
האם עכשיו מאוחר מדי שאבא שלי יאמר עליי את הברכה? האם אני חייב לעשות את זה בבית כנסת? או שהוא יכול גם להגיד בבית?
תודה

תשובה

שלום רב!

אם עברו  יותר משלושים יום מהזמן של הבר מצווה, לא צריך לברך, ואם בכל זאת האב רוצה לברך, יברך בלי להזכיר שם ומלכות. ויברך בביתו לא בבית הכנסת,

נימוק

עיין בספר לקט יושר שמביא ששאל את התרומת הדשן באדם שלא רואה את בנו בזמן הבר מצווה ויפגוש אותו רק אחרי הבר מצווה האם הוא צריך לברך ברכת ברוך שפטרני וענה לו התרומת הדשן שאינו צריך, ומבואר שדעתו של התרומת הדשן שאם עבר זמן מה מהבר מצווה שוב אין מברכים, אמנם לא פירש מהו שיעור הזמן שיעבור כדי ששוב לא יברכו, ועיין בשו"ת בצל החכמה חלק ה' סימן קל"ב שכתב שמסתבר ששיעור הזמן הוא שלושים יום עי"ש.

וביאור דבריו הוא משום שמצינו לענין ברכת הגומל שאדם מודה על נס שקרה לו מבואר בשולחן ערוך בסימן רי"ט סעיף ו' שלכתחילה צריך לברך בתוך שלושה ימים, כדי שיברך כשמרגיש את השמחה בליבו, ואם אינו מספיק בתוך שלושה ימים, מבואר בפוסקים שיברך בתוך חמשה ימים ואם עברו גם חמשה ימים, ישתדל לברך בתוך שלושים יום, וכפי  שמבואר מתוך דברי המשנה ברורה בס"ק ח' שיש מעלה לברך בתוך שלושים יום), ובדיעבד מבואר בשולחן ערוך שאפשר לברך כל זמן שירצה, אמנם כתב הערוך השולחן שזה דוקא כל זמן שמרגיש שמחה בליבו מהנס שקרה לו, אבל אם כבר הנס נשכח מליבו שוב לא יברך, וברכת ברוך שפטרני הוא ג"כ מעין ברכת הגומל שהוא מודה על זה שנפטר מהעונשים שהיו מוטלים עליו מחמת עוונות בנו.

ויש שמדמים ברכת ברוך שפטרני לברכת הגומל, שלכתחילה יש לברך דווקא בתוך שלושים יום, (עיין בקצות השולחן סימן ס"ה), אמנם מכיון שבלאו הכי נוהגים רוב כלל ישראל לברך ברכת ברוך שפטרני בלי להזכיר שם ומלכות, אם כן אין כאן חשש של ברכה לבטלה, ומכיון שהתרומת הדשן לא פירש את דבריו כמה בדיוק שיעור הזמן ששוב אינו צריך לברך, לכן כתבתי שגם אם כבר עברו שלושים יום יברך, (אף שגם לפי סברת הערוך השולחן מסתבר שאין מקום לברך אחרי שלושים יום או פרק זמן אחר שגורם לשכוח את הסיבה שעליו הוא בא להודות).

ומה שכתבנו שיכול לברך בבית, הוא מכיון שבדיעבד אדם שבירך ברכת ברוך שפטרני יוצא ידי חובה גם אם לא בירך את זה בפני עשרה, ומכיון שזה בזיון גדול לאב לברך ברכה זו בציבור אחרי שעבר כל כך הרבה זמן, וגם שלא מצינו מי שינהג כך (ברוך השם יש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה או שמתחזקים ומקיימים יותר מצוות ולא מצינו אף אחד שיבא ויברך על בנו הגדול ברוך שפטרני), וגם ביארנו שמסתבר שאינו חייב לברך כלל אחרי שעברו שלושים יום, לכן גם אם רוצה לברך יעשה כן בביתו בצנעה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל