תרומות – לחץ כאן

האם מותר לשחות בבריכה פרטית בשבת

Peut on se baigner dans une piscine privee(a la maison) le chabbat. Je precise le cas d une piscine en béton et qu il ne s agit pas de nager pour faire du sport et que les maillots de bains utilise ne peuvent pas être essore (ce sont des maillot qui ne se mouille pas).

תרגום לעברית: האם מותר לשחות בבריכה פרטית בחצר בשבת, כשהבריכה היא מבטון והשחייה איננה למטרת ספורט וגם אין חשש סחיטה.

תשובה:

שלום רב,

אסור (interdit).

מקורות:

כאשר אין שפה ממש גבוהה לבריכה, ועל ידי השחיה בה המים יוצאים חוץ לבריכה, אפילו רק מעט, הרי שאסור לשחות בבריכה זו מעיקר הדין, וכמבואר בשו"ע או"ח סי' שלט סעיף ב אמנם אם יש לבריכה שפה גבוהה שהמים לא יוצאים היה מקום להתיר על פי דברי השו"ע שם, אך ראה בספר שמירת שבת כהלכתה פרק יד סעיף יב שסתם לאיסור וכתב שכן משמע מסתימת הפוסקים, בנוסף לכך, בזמנינו שלא שוחים בבריכה בשבת, הרי ששחיה אפילו כאשר היא בריכה פרטית יש בזה משום עובדין דחול וזילותא דשבת, וכפי שמצינו בכמה וכמה דברים שהגם שמעיקר הדין היה מקום להתירם מכל מקום אסור לעשות זאת משום עובדין דחול, מאחר ומקובל לנהוג בהם איסור, וממילא נחשב לדברים המותרים ונהגו בהם איסור, בפרט כאן שיש בזה גם חשש של איסור מן הדין. וכ"כ בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ו או"ח סי' א), מלבד זאת הדבר מביא הרבה פעמים לאיסורי סחיטה בין בבגד ים ובין במגבת, וכפי שמצוי מאד ביום חול, וכמו כן יש בזה משום איסור התעמלות עי' סי' שא ס"ב ועוד כמה וכמה איסורים שעלולים לעבור מחמת כן [ועי' ילקו"י או"ח שבת סי' שא ס"ב עמ' ז ואילך בארוכה, שכתב גם כן שיש להימנע מן הבריכה בשבת מחמת כמה טעמים].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל