מתנות לאביונים – לחץ כאן

אכילה במסעדה כשרה בבעלות גוי – לאכול בכלים שבמסעדה – הגעלת כלים חדשים

1. האם יש בעיה לאכול במסעדה שבבעלות ערבי (גוי) אך יש משגיח כשרות ?
2. האם יש בעיה בכלים שנטבלו (בכנרת) אך הם כל הזמן בבעלות גוי , כך שהם שוב צריכים טבילה ויוצא שהטבילה לא מועילה ?
3. האם צריך להגעיל סיר חדש שלא צויין עליו שלא נמשח בשמן ? האם מיחם נירוסטה גם צריך להגעיל ? זה יכול להרוס את המנגנון החשמלי. האם מספיק רק לסבן ולשטוף או חובה שהמים הרותחים יגלשו מעבר לשפת המיחם ? ואם הכלי תוצרת הארץ אפשר לסמוך שלא נמשח בשמן טמא ?

תשובה

שלום רב!

1. אם יש הכשר מהודר למסעדה, אפשר לאכול שם, גם אם היא בבעלות של נכרי, אך יש לציין שכל זה מדובר על "מסעדה" והיינו שכל אחד נכנס ואוכל בפני עצמו, אולם אם זה מסיבה של גויים, אין לאכול שם אפילו יש שם הכשר מהודר [אלא אם כן במקום חשש איבה יש להקל לטעום משהו, ובמקום הצורך יש לעשות שאלת חכם לגבי כל מקרה בפני עצמו]..

2. כלים ששייכים לנכרי אינם חייבים בטבילה, ומותר לאכול עליהם, (כמובן כשאין חששות שיש בהם בליעות של מאכלות אסורות).

3. מעיקר הדין אין צורך להגעיל כלים חדשים, וכן נוהגים רבים, ויש שמחמירים ומגעילים כלים חדשים שאין להם הכשר. (יש לציין שיש חובה להטביל את הכלים במקווה, אלא הכלים תוצרת הארץ והיצרן שלהם יהודי במקרה כזה אין צורך להטבילם).

מקורות

1. עי' שו"ע יו"ד סי' קנב שאסור לאכל במסיבת עכו"ם ואפילו אין זה מסיבת חתנות, שבמקרה זה אפילו אם הרוב ישראל אסור לאכול שם, ע"ש, [ועי' ספר נועם הלכה דיני עכו"ם בבית היהודי סי' כט בפרטי הדינים].

2. אין שום משמעות לטבילת כלים כל זמן שהם בבעלותו של גוי, ואפילו אם הגוי שותף בכלי מבואר ברמ"א סימן ק"כ סעיף י"א שאינו חייב בטבילה, וכל שאינו חייב בטבילה אין שום איסור לאכול עליו, שבפשטות כל האיסור לאכול על כלים שאינם טבולים הוא מחמת החיוב שמוטל עליו להטביל את הכלי אבל כל שאינו חייב בטבילה אין איסור לאכול עליו.

3. דעת הרבה פוסקים שגם אם משחו את הכלי בשומן של איסור אין צורך להגעיל את הכלי מכיון שהחומר פגום ויש עוד כמה סברות להקל בזה, אמנם יש מחמירים ומגעילים כלים חדשים.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל