לתרומות לחץ כאן

טלטול נר חשמלי בשבת

האם מותר לטלטל נר חשמלי בשבת לצורך גופו ומקומו?, ומהו אופן השתמשות בהיתר בנר החשמל המיוחד לשבת?

תשובה

שלום רב!

לא ברור לי מה כוונתך נר חשמלי, ולכן אכתוב את הדין בעניין טלטול נורת חשמל שיש בתוכה חוט שמתלהט כאש, ובכן דעת הפוסקים שאסור לטלטל נורה כזו אפילו לצורך גופו ומקומו.

מקורות

כידוע שאסור לטלטל נר (של אש) בשבת, ואסור לטלטלו גם לצורך גופו ומקומו, ודעתו של הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל שאסור גם לטלטל נורה חשמלית שאם יטלטלו נורה כזו יבואו גם לטלטל נרות של אש, [כן כתוב בספר טלטולי שבת אות י"א משמו], ועיין בספר שולחן שלמה סימן ש"ח סעיף ג' אות י"ג הערה כ"א שמבואר שדעתו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל שאסור לטלטל נורה חשמלית. וכן דעת יבלחט"א הגרי"ש אלישיב שליט"א ועיין בספר אורחות שבת ח"ב פרק י"ט הערה רמ"ג שהביא השיטות בזה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. שלום רב! עיין בספר שבות יצחק פרק י"ד שדעתו של הגרי"ש אלישיב שליט"א שאסור לטלטל גם מנורה פלורוסנטית שאין בה שום חוט להט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל