לתרומות לחץ כאן

לעבוד כמשלוחן במסעדה לא כשרה

האם מותר לעשות משלוחים במקום שאין לו כשרות במסעדה ! יש במסעדה מטבח של בשר וחלב מופרדים האוכל לא מעורבב בשר וחלב ביחד האם יש בעיה לעבוד שם?

תשובה

מסעדה שאין לו תעודת כשרות, סביר להניח שהאוכל הנמכר שם אינו כשר, ואסור לעשות משלוחים לאוכל שאינו כשר, משום שהוא מכשיל את הקונים באיסור מאכלות אסורות, ועובר בזה משום איסור לפני עוור לא תתן מכשול, ומשום מסייע בידי עוברי עבירה.

מקורות

נחלקו הפוסקים אם יש איסור לפני עוור לא תתן מכשול כשגם בלי הפעולה של האדם, חברו יכשל, וכמו במקרה הנ"ל שגם אם הוא לא יעבוד כמשלוחן, חברו יקבל את האוכל על ידי אדם אחר שיעשה את זה, דעת המשנה למלך ועוד הרבה פוסקים שמכיון שהאחר שיעשה זאת הוא יהודי ואותו יהודי שיעשה את זה יעבור באיסור לפני עוור.. אין שום היתר להיות משלוחן גם אם בלעדיו חברו יכשל, וכן דעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל במנחת שלמה [ח"א סימן מ"ד] וכן דעת עוד הרבה פוסקים להחמיר כדעה זו,

*מלבד איסור לפני עוור, יש גם איסור של מסייע ואף שיש פוסקים שסוברים שאין איסור מסייע בישראל מומר, [כן דעת הש"ך ביו"ד סימן קנ"א וכ"ד הדגול מרבבה שם], אמנם הרבה פוסקים חולקים וסוברים שיש איסור מסייע גם בישראל מומר, [כך מבואר בשו"ת כתב סופר אה"ע סימן מ"ז. ובספר אמרי בינה (מקאליש) חיו"ד ה' טריפות סי' ז', ודרכי תשובה יו"ד סימן קנ"א ס"ק י"ח].

ובשעת הדחק של הפסד מרובה וכדומה יש מקרים מסוימיים שמקילים בהם וכפי שמבואר בשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סימן ל"ג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל