לתרומות לחץ כאן

איסור 'משחק בקוביא' בגולות ובגרעיני משמש

לכבוד הרבנים הגאונים
מה שנוהגים שהילדים משחקים עם גולות שהמפסיק חייב לשלם לזוכה מהגולות שלו, האם יש בכך איסור משחק בקוביא, או שבדבר מועט אין איסור זה.
ומה הדין בגרעיני משמש, האם יש בזה איסור בגלל שהילדים מחשיבים אותו.

תשובה:

שלום רב,

לא מצאתי סברא שבדבר מועט אין איסור משחק בקוביא.
לגבי עצם האיסור מובא ברמ"א חו"מ סי' רז סעיף יג שתי דעות אם מותר לשחק (יש סוברים שמותר רק אם הכסף מונח על דף שהוא בבעלות שני המשחקים), ואפשר שבלא קנין אסור לכל הדעות (עיין שם נתיבות ס"ק יב).
אולם בקטנים בכל אופן לא שייך שיתנו מתנה, ואפילו קטנים שהגיעו לעונת פעוטות אין מתנתם מתנה אלא אם הם יתומים ל"ע ואין להם אפוטרופוס (עיין שו"ע חו"מ סי' רלה סעיף ב ועיין שם בפתחי תשובה סק"ב), ואם כן יש להודיע להם שמי שהפסיד יכול לחזור בו אם רוצה.
לגבי גרעיני משמש אם ילדים מוכנים לשלם עליו כסף הרי זה שווה כסף וגם בזה יש להודיע שהמפסיד יכול לחזור בו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל