תרומות – לחץ כאן

האיסור לחסום תיבת דוא"ל של חבר

האם מותר לקחת מאדם את הכתובת מייל שלו כגון להחליף לו את הקוד להשתמש עם התיבה כגון ב hotmail התשובה ברור שאסור אבל אני רוצה נימוקים מפני מה זה שייך לו?

תשובה:

שלום רב,

אם יש לו תיבה שהוא משלם עבור השימוש, הרי יש לו קנין שכירות בשותפות בשרת של הספק, והרי זה כמונע אדם להשתמש עם דבר שהוא בבעלותו שהוא גזלן (להלן נציין את המקור לכך). ואף שהספק אינו מחויב לתת לו את התיבה בשרת מסוים, מכל מקום הרי זה כשכירות סתם שאף היא קניין.
ואפילו אם יש לו תיבה חינם כמו בג'ימייל או בהוטמייל, גם כן ייתכן שיש לו קניין שאלה בשרת, שהרי הספק אינו רשאי להפסיק את השירות בכל רגע שיירצו שהרי הם מחוייבים לתת למשתמשים פרק זמן שיוכלו לגבות את כל הנתונים ולהודיע לכל מכריהם שהכתובת אינה בשימוש. ואם יש לו קניין שאלה בשרת יש במניעת השימוש איסור גזילה.
המקור שיש איסור גזילה במניעת שימוש הוא בשו"ת הרמב"ן סי' טז (מובא בבית יוסף חו"מ סי' צז ובספר התרומות שער א ח"ה סי' א) שכתב "וכי בית דין מבטלים את האדם מלחרוש ומלזרוע עד שיפרע חובו וכן בעל חוב עצמו אינו רשאי למנוע ללוה או לערב נכסיו ממלאכתן ואם עשה כן הרי הוא בכלל הגזלנים".

בנוסף לכל זה גם אם נאמר שמבחינה למדנית פעולה זו איננה גזל, מכל מקום הרי הוא עובר אל איסור מדברי קבלה "אל תמנע טוב מבעליו" שהרי מבואר בגמ' ב"מ דף עו ע"א שאיסור זה נאמר במקרה שאדם רוצה לתת הנאה לחבירו ואדם אחר מונע זאת ממנו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל