לתרומות לחץ כאן

שימוש בכספי מעשר עבור בניית מקווה לגברים – להיות חזן כשיש רק 5 מתפללים ויש עוד כמה אנשים שבאים להשלים מנין אבל הם מדברים ולא מקשיבים – אדם שילדיו הולכים למקום כשהוא באמצע הסעודה והוא הולך איתם למקום אחר ורוצה להמשיך שם את סעודתו

1 האם מותר להשתמש בכסף מעשר עבור בניית מקוה אנשים? 2 כאשר אני הש"ץ ו(כמעט בקביעות) יש רק 4-5 מתפללים, (השאר משלימים המנין, קוראים מתוך הסידור ברוסית או מדברים וד"ל וכו'), מה הדין אודות חזרת הש"ץ, חצי קדיש, קדיש תתקבל? 3 כאשר לא הי' בדעתי לשנות מקום אכילתי, אבל באמצע הסעודה הילדים הולכים לעוד איזהו מקום ואני צריך ללכת אתם, האם אני יכול להמשיך סעודתי שם או לא?

תשובה

1. מותר להשתמש בכספי מעשר כדי לבנות מקווה, אמנם לכתחילה בשעת הפרשת המעשרות, יש להדגיש שהוא מפריש מעשרות לצורך בניית המקוה.

2. אם יש פחות מששה אנשים שמתפללים ביחד שמונה עשרה, אין אומרים חזרת הש"ץ, אבל אם יש ששה אנשים שמתפללים ביחד שמונה עשרה, אומרים חזרת הש"ץ, אמנם במקרה שלך שאתה אומר בוודאות שלא יהיו תשעה אנשים שישמעו את הברכות ויענו אמן, דעת הרבה פוסקים שעדיף שהחזן יתפלל את שלושת הברכות הראשונות בקול רם עם הציבור כשהם מתפללים בלחש כדי שיאמרו קדושה, ואחרי סוף הברכה השלישית גם החזן יתפלל בלחש, אמנם יש אומרים שגם במקרה כזה אסור לבטל את חזרת הש"ץ.

בכל אופן לכתחילה ראוי לעשות כמו שכתב המשנה ברורה [קכד,יט] שהחזן יתנה בינו לבין עצמו, שאם לא יענו אחריו תשעה אנשים אמן, שהתפלה שלו תהיה תפלת נדבה, מכיון שיש אומרים שבמקרה כזה ברכותיו הם ברכה לבטלה.

3. לכתחילה לפני שתעזוב את הבית למקום אחר, תברך ברכת המזון (כמובן אם כבר אכלת שיעור כזית) ואחרי שתגיע למקום החדש תיטול עוד פעם את הידיים ותאכל סעודה חדשה, אמנם בדיעבד אם עזבת את הבית לפני שבירכת ברכת המזון, אפשר להמשיך את הסעודה במקום השני וצריך לאכול במקום השני עוד כזית פת ואחר כך לברך ברכת המזון [משנה ברורה סימן קע"ח ס"ק ל"ג].

ואם יצאת למקום השני לפני שאכלת כזית, צריך לחזור ולברך לפני שממשיכים לאכול. [משנה ברורה סימן קע"ח ס"ק כ"ח].

ובעניין אם צריך לחזור וליטול ידיים כשמגיע למקום השני: אם ברור לך שהידיים שלך נשמרו בטהרה לא צריך ללחזור וליטול אבל אם לא ברור לך, צריך לחזור וליטול. ובכל אופן אם עבר שעה מאז שיצאת מהבית עד שהגעת למקום שאתה ממשיך שם לאכול בכל מקרה יש ליטול ידיים בלי ברכה.

מקורות

1. דעת הט"ז או"ח סימן קנ"ג סק"ב שכל דבר שאדם תורם ויש בו צרכי רבים, הרי זה נחשב צורך מצוה וכן מבואר בשו"ת חת"ס יו"ד סימן רמ"ד, ולפ"ז פשוט שאפשר לתרום לצורך מקוה של גברים, אמנם גם לדעת הפוסקים שמותר לתרום רק לצורך מצוה של רבים מסתבר שמקוה של גברים גם נחשב שיש בו צורך מצוה שאף שאין חיוב לטבול, ומי שאינו טובל אינו עובר עבירה, מכל מקום יש עניין גדול שבעל קרי יטבול, ומי שנוהג כן הלימוד שלו והתפילות שלו הם יותר בקדושה וטהרה ויש לזה מעלה עצומה, כמו כן בערבי יום טוב ובערב יום כיפור מובא ברמ"א ובפוסקים שצריך לטבול, ולכן מסתבר שזה נחשב שהוא תורם לצורך מצוה של רבים.

2. דעת הרא"ש שאם אין תשעה אנשים שעונים אמן בחזרת הש"ץ, קרוב להיות ברכה לבטלה וכן פסק השולחן ערוך סימן קכ"ד ס"ד, ולכן מבואר בבן איש חי פרשת תרומה ס"ב שעדיף שיתפלל שלשה ברכות בקול ולא יאמר את כל חזרת הש"ץ וכנ"ל וכן מבואר בשו"ת הרשב"ש סימן נ"ו ובמגן גיבורים סימן קכ"ד ועיין בפלא יועץ באות אמן שכתב כן ועיין ביחווה דעת ח"ג סימן ס"ט ועיין בילקוט יוסף סימן קכ"ד אות י"ז שהביא עוד הרבה אחרונים שסוברים כך, ומסיים שם שבאור לציון ח"ב הל' תפלה פ"ז סל"ו מבואר שאסור במקרה שלא יענו תשעה אמן אסור לבטל את חזרת הש"ץ.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל