לתרומות לחץ כאן

שמיעת ברכת בורא פרי הגפן בקידוש

מצוי מאד בפרטי בקידוש של שבת בבוקר "קידושא רבה" בבתי הכנסת שמישהו מוציא את הרבים ידי חובתם, וכשהוא מברך "בורא פרי הגפן" חלק מההמונים עונים כבר "אמן" באמצע תיבת "הגפן" מה שגורם שחלק מהסועדים לא שומעים מהמקדש את כל תיבת "הגפן" אלא רק "הגפ-" או אפילו "הג–" האם הם יצאו ידי חובתם למרות שמעו את כל המילה "הגפן" בשלימותה? ואלו שהתחילו לענות אמן באמצע השמקדש אמר תיבת "הגפן" יצאו ידי חובת קידוש?

תודה

תשובה

שלום רב!

מי שבא לצאת ידי חובת קידוש היום, צריך לשמוע את כל ברכת בורא פרי הגפן, מתחילתו ועד סופו, ומי שלא שמע את סוף הברכה, לא יצא ידי חובה.

כמו כן מי שענה אמן לפני שהמקדש גמר את הברכה, לא יצא ידי חובה, ולכן צריך ליזהר ולא לענות אמן עד שהמברך יגמור את הברכה שלו.

ויש לציין שיש איסור לענות אמן לפני שהמברך גומר את ברכתו, וכמו שמבואר בגמרא בברכות שאסור לענות אמן חטופה.

מקורות

עיין בשולחן ערוך סימן רי"ג סעיף ג' שמבואר שכדי לצאת ידי חובה צריך לשמוע את כל הברכה מתחילתו ועד סופו.

ומה שכתבנו שמי שעונה אמן לפני שהמברך גמר את ברכתו לא יצא ידי חובה אפילו אם הוא שמע את כל הברכה, כך מבואר בשער הציון סימן קס"ז סעיף קטן מ"ג, וזהו משום שכשאדם יוצא ידי חובתו על ידי ששומע את הברכה מפי אחר, הטעם שהוא יוצא ידי חובה הוא משום שיש דין של שומע כעונה, כלומר שאדם ששומע את הברכה זה נחשב כאילו הוא אמר את הברכה בעצמו, וזהו דווקא כשהוא שותק כל זמן הברכה אבל אם הפסיק בדיבור אינו יוצא ידי חובה, שאינו יותר טוב מהמברך בעצמו, שאם הפסיק בדיבור לא יצא ידי חובה, כמו כן מי ששומע ממנו את הברכה ומפסיק בדיבור אינו יוצא ידי חובה.

ומה שכתבנו שיש איסור לענות אמן לפני שהמברך גמר את ברכתו, וזה נקרא אמן חטופה, כך מבואר בשולחן ערוך סימן קכ"ד סעיף ח' ובמשנה ברורה שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל