לתרומות לחץ כאן

ערלה באתרוגים

במשנה:

אתרוג הגזול והיבש, פסול. של אשרה ושל עיר הנידחת, פסול. של ערלה, פסול.

[מסכת סוכה פרק ג']

ברמב"ם:

אתרוג של עורלה ושל תרומה טמאה ושל טבל, פסול.

[הלכות לולב ב']

מדוע אתרוג של ערלה פסול?

בגמרא:

בגמרא מובאת מחלוקתם של ר' חייא בר אבין ור' אסי, בטעם פסילתו של אתרוג ערלה: "חד אמר – לפי שאין בה היתר אכילה, וחד אמר – לפי שאין בה דין ממון" [סוכה לה א].

ברש"י:

רש"י מסביר את מהות הפסול – 'לפי שאין בה היתר אכילה' – ורחמנא אמר 'לכם', הראוי לכם בכל דרכי הנאתו. כלומר: כשבתורה מצווים על נטילת אתרוג, כתוב "ולקחתם לכם פרי עץ הדר". המילה לכם מדגישה שעל האתרוג להיות בבעלותו המלאה של האדם, ואילו באתרוג של ערלה אין בעלות מלאה, שהרי אינו רשאי לאוכלו ואין זו בעלות מלאה, ואינו כלול בהגדרת "לכם" – שלכם.

הרמב"ם:

הרמב"ם בפירוש המשניות [פרק ג' משנה ה'] מסביר את מהות הפסול: "ולפיכך הוא פסול למאמר השם יתברך פרי – דהוא אינו ראוי לאכילה בשום פנים". כלומר לדעת הרמב"ם אתרוג ערלה פסול כי אין הוא "פרי" שעליו אמרה התורה 'ולקחתם לכם פרי עץ הדר', מכיוון שאינו רשאי לאוכלו.

ריטב"א:

לדעת הריטב"א [ד"ה של ערלה] טעם הפסול הינו: "משום דערלה היא מן הנשרפין, וכתותי מכתת שיעורא שאין לה היתר לעולם" כלומר: כיוון שפרי ערלה אסור עולמית ודינו שריפה, הרי הוא כאתרוג שאין בו "שיעור". שהרי ישנו שיעור לגודלו המינימאלי של האתרוג שיהיה כשר; יש שאמרו שעליו להיות כגודל אגוז ויש שאמרו כגודל ביצה. אך אתרוג ערלה הראוי לשריפה הרי הוא כנשרף וכאילו איננו, ואם כן אין בו "שיעור אתרוג". ((בטיעון זה שאתרוג ערלה הוא "מן הנשרפין" ראוי להבהיר כי אין חובה לשרוף את הערלה אלא רק כאשר ישנו חשש שמישהו יכשל באכילתו, ולכן יש מהאחרונים [הגר"א ועוד] שלא מקבלים טיעון זה של הריטב"א.))

שכיחות הערלה:

אתרוגי ערלה שכיחים ביותר, ובתדירות העולה על מרבית הפירות האחרים. שכן פעמים רבות תוקפת מחלה את אחד העצים בפרדס, ויש צורך לעוקרו מיידית בכדי שלא ידביק את חבריו. במקום העץ שנעקר נוטעים עץ חדש אשר במהלך שלוש השנים הראשונות הרי הוא ערלה, ויוצא שבפרדס אחד קיימים עצים בוגרים ועצי ערלה בצוותא.

כמו כן, כשהעץ מתבגר, מפחית הוא את יבולו, ונוהגים המגדלים לעוקרו ולטעת במקומו עץ חדש אשר גם הוא יהיה באיסור ערלה במהלך שלוש שנותיו הראשונות.

כיצד מונים שלוש שנות עורלה? ראה כאן


השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל