יום טוב שני בחו"ל בחג הסוכות

אני נוסע בעזרת ה׳ לחו״ל לחג הסוכות וורציתי לדעת כיצד עלי לנהוג ביום טוב שני הן לגבי מלאכות, הן לגבי התפילות וההבדלה? תודה

תשובה

לגבי מלאכות: אסור לבן ארץ ישראל שנמצא בחו"ל, לעשות שום מלאכה ביו"ט שני אפילו מלאכה שאסורה רק מדרבנן [שולחן ערוך סימן תצ"ו].

לגבי הבדלה: יש אומרים שיבדיל בצנעא במקום שבני חו"ל אינם רואים אותו, ויש אומרים שיבדיל רק בתפלה ויאמר אתה חוננתנו אבל לא יבדיל על הכוס, ובמוצאי יו"ט שני, ישמע הבדלה מאחד מבני חו"ל, ולא יבדיל בעצמו.

לגבי תפלה: מתפלל תפלה של חול (כמובן שביום השני של סוכות צריך להזכיר יעלה ויבא כמו בכל ימי חול המועד), ולענין תפלה בציבור יש אומרים שלא יתפלל בציבור, אלא יתפלל בביתו, (ואם הוא צריך להניח תפילין כגון ביו"ט שני של שמחת תורה, או אם נוהג להניח תפילין בחול המועד, אז גם ביו"ט שני של החג הראשון של סוכות מניח תפילין) ואחרי שיגמור את התפלה, ילך לבית הכנסת, לשמוע קדיש וקדושה, ויש אומרים שאם צריך להניח תפילין שיתפלל בבית קריאת שמע עם תפילין ואחר כך יחלוץ תפילין וילך להתפלל את התפלה במנין, וכמובן שהוא צריך להתפלל שמונה עשרה של חול כנ"ל.

ואדם מפורסם, שאם הוא ייעדר מהתפלה כולם ישימו לב, ויחשבו שנעדר בגלל שהוא מתפלל תפלה של חול, אדם כזה לכל הדעות צריך להתפלל במנין, (כמובן שאומר תפלת שמונה עשרה של חול וכנ"ל).

מקורות

לגבי הבדלה עיין בספר יו"ט שני כהלכתו פ"ח סעיף ח' כתב בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל ויבדלו לחיים הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר שליט"א שיבדיל בצנעא, אמנם דעת האג"מ ח"ג סימן ע"ב שיבדיל רק בתפלה וכנ"ל.

ולגבי תפלה דעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל שיתפלל בביתו את כל התפלה עם טלית ותפילין, ואחר כך ילך לבית הכנסת לשמוע קדיש וקדושה. אמנם דעת הגרי"ש אלישיב שליט"א שיתפלל קריאת שמע בביתו עם התפילין ואחר כך ילך לבית הכנסת ויתפלל שם שמונה עשרה ביחד עם הציבור. ספר יו"ט שני כהלכתו פ"ג סעיף ט"ז י"ז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל