לתרומות לחץ כאן

עבודה במקום שבו צריך לבצע הזמנה לטיסות בשבת

הציעו לגיסתי שהיא סוכנת נסיעות במקצועה עבודה מאוד רוחית במשרד נסיעות גדול בתל אביב. לפני שהיא התחילה את העבודה היא אמרה שהיא מבקשת שאת ההזמנות לטיסות בשבת לא היא תבצע כדי לא להכשיל אנשים באיסור. מנהל המקום לא הסכים והודיע לה שלא תוכל לקבל את העבודה. רציתי לשאול האם יש מקום להתיר לה כן ללכת לעבוד במקום שתצטרך לעשות הזמנה לטיסות בשבת?

תשובה

מעיקר הדין ראוי לחפש עבודה אחרת, ולא לעבוד בעבודה זו, אמנם במקום צורך גדול, שאין לה אפשרות לפרנסה אחרת אפשר להקל, (וכמובן שגם אם בסוף תיקח את העבודה זה רק בדיעבד, וצריך כל הזמן לחפש עבודה אחרת}.

מקורות

יש בעניין שתי בעיות, א. איסור של לפני עוור לא תתן מכשול. ב. איסור של מסייע עוברי עבירה. וביחס לאיסור הראשון יש מקום להתיר לפי שנחלקו הפוסקים מה הדין במקרה שאם היא לא תמכור את הכרטיסים לטיסות בשבת, יש לקונים אפשרות גם בלעדיו לקנות את הכרטיס אצל סוכן אחר, האם גם במקרה כזה יש איסור של לפני עוור שהרי גם בלעדיו הקונה יעבור את העבירה והרי זה דומה למושיט כוס יין לנזיר שמבואר בגמרא שכל האיסור הוא רק אם הנזיר אינו יכול לקחת את היין בעצמו, אבל אם הוא יכול לקחת את זה בעצמו, שוב אין איסור של לפני עוור, ולכן דעת חלק מהפוסקים שגם כאן שיכול לקנות את הכרטיס אצל סוכן אחר שוב אינו אסור משום לפני עוור, עיין במשנה למלך הלכות מלוה פ"ד שהביא שכ"ד הפני משה וכ"ד הנה"ג ריש הלכות ריבית, אמנם המשנה למלך עצמו חולק וסובר שיש כאן איסור של לפני עוור שהרי כשיקנה את הכרטיס אצל סוכן יהודי אחר, הרי הסוכן השני שמוכר לו עובר על איסור לפני עוור, ומכיון שהקונה אינו יכול לקנות את הכרטיס בלי שאיזה יהודי יעבור על איסור לפני עוור, במקרה כזה, אסור לכולם למכור משום איסור לפני עוור, וכ"ד המנחת שלמה [ח"א סימן מ"ד] להלכה, אמנם עיין בשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סימן ל"ג שכתב להקל במקום צורך מכיון שדעת הכתב סופר ביו"ד סימן פ"ג והבית יצחק באו"ח סימן כ"ט להקל בזה ודלא כדעת המשנה למלך.

ומצד האיסור השני של מסייע המקום להקל הוא משום שדעת הש"ך ביו"ד סימן קנ"א סק"ו שאין איסור מסייע כשמסייע לישראל מומר ומכיון שמוכרים את הכרטיסים למומרים אין בזה איסור של מסייע, וכ"ד הדגול מרבבה ביו"ד [שם], וכ"ד הטורי אבן בחגיגה (באבני מילואים דף י"ג) והמחנה חיים ח"א סימן מ"ה, אמנם יש הרבה שחולקים וסוברים שגם בישראל מומר יש איסור של מסייע [כך מבואר בשו"ת כתב סופר אה"ע סימן מ"ז. ובספר אמרי בינה (מקאליש) חיו"ד ה' טריפות סי' ז', ודרכי תשובה יו"ד סימן קנ"א ס"ק י"ח] ועי"ש בשו"ת ציץ אליעזר שכתב שיש לצרף את דעת הש"ך להקל כשיש עוד כמה סברות להקל.

לאור כל המבואר לעיל נמצא שוודאי ראוי למצוא עבודה אחרת שהרי לדעת הרבה פוסקים יש איסור של לפני עוור, וגם לדעת הפוסקים שבמקרה כזה אין איסור לפני עוור יש כאן עוד איסור של מסייע ואף שגם באיסור זה יש שמקילים וכנ"ל אמנם וודאי שראוי להחמיר בזה, אמנם במקום הפסד גדול שאין לך ברירה לעבוד במקום אחר, יש להקל כדעת המקילים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל