לתרומות לחץ כאן

תביעת עורך דין בבית משפט כדי להפעיל את הביטוח

ראובן קנה דירה על הנייר, והיה מיוצג על-ידי עורך-דין, ולבסוף לא נבנתה הדירה. והוא לא תיבנה בקרוב, כי אין ולא היה שם רשיון בכלל.
ראובו שילם 300 אלף דולר, והמוכר אכל אותם ואין לו מה להשיב לראובן.
על-פי דין תורה לכאורה אין העו"ד חייב לשלם לראובן את נזקו , כי זה גרמא בלבד.
השאלה היא:
האם מותר לתבוע את העו"ד בערכאות כדי שהביטוח שלו (כל עו"ד מבוטח למקרה של תביעה נגדו בגין נזק או רשלנות וכרומה) ישלם?
ואין השאלה מתייחסת מצד 'ערכאות' אלא מצד תביעת הממון.

תשובה:

שלום רב,

א. לכאורה על פי דין תורה העורך דין יצטרך לשלם מדין מראה דינר לשולחני, כיון שהשוכרים שירותי עורך דין מסתמכים עליו שיברר כל מה שמקובל שעורכי דין מבררים.

ב. פוסקי זמנינו מתירים לתבוע כדי לחייב את חברת הביטוח, כיון שחיוב חברת הביטוח הוא תנאי שבממון שחל מדין עבד כנעני, ובאמצעות התביעה בבית משפט יוכל להוציא את המגיע לו בדין מחברת הביטוח.

מקורות:

דין מראה דינר מבואר בשו"ע חו"מ סי' שו סעיף ו, ועיין ש"ך סי' שפח סק"א ושו"ת אבני נזר חו"מ סי' יט.
תביעה בבית משפט כדי לחייב את חברת הביטוח יש לדמות למבואר בטור חו"מ סי' כו בשם ספר התרומות לענין שטר שכתוב בו שיוכל לתבוע בערכאות ועברה עליו שמיטה שמותר לתבוע בערכאות כיון שלא יוכל יוכל להוציא בבית דין. ועיין נתיבות המשפט סי' סא סק"ט שתמה שאם בית דין עובר על לא יגוש גם המלווה עובר. ונראה שהכותב בשטר שיוכל בערכאות הרי זה כאילו התנה שישלם הלווה כל זמן שהערכאות יחייבו אותו וכאילו אמר על מנת שלא תשמיטיני בשביעית אם הערכאות יחייב אותך לשלם, ולכן מותר לתבוע בערכאות כדי שיתקיים התנאי ושביעית לא תשמט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל