לתרומות לחץ כאן

האם לברך על הטלית בתפילת מנחה

אנחנו נוהגים שגם בתפילת מנחה מתעטפים בטלית,האם חובה לברך על הטלית?
כנ"ל כל עולה לתורה, גם במנחת שבת מתעטף בטלית, האם חייב לברך?

תשובה

1. בכל שעה ביום שאדם מתעטף בטלית, הרי הוא חייב לברך עליו, והברכה שמברך בבוקר על הטלית, אינה פוטרת את הלבישה שלובש בשעת המנחה, מכיון שעוברים כמה שעות מהזמן שהוא מוריד את הטלית אחרי שחרית, עד לתפלת המנחה, ויש כאן היסח הדעת גדול.

2. עדיף להתעטף בטלית שאינו שלו, ואז וודאי שאינו צריך לברך עליו, ואם אין לו אפשרות כזו, יכול הוא להתעטף בטלית של הציבור ובמקרה כזה לדעת הרבה פוסקים אינו מברך, ואם מתעטף בטלית שלו, מכיון שנחלקו בזה הפוסקים, לא יברך מספק, אבל לכתחילה עדיף שיתעטף בטלית בעיטוף גמור כולל הראש ויכוון לשם מצות ציצית, ולא יוריד את הטלית מיד כשגומר לעלות לתורה, אלא ישאיר עליו את הטלית קצת זמן, ובמקרה כזה שוב אינו ספק ויכול לברך לכל הדעות.

מקורות

2. מי שמתעטף בטלית שאינו שלו אינו חייב בברכה, ומי שמתעטף בטלית של הציבור אף שלדעת המשנה ברורה סימן י"ד ס"ק י"א צריך לברך עליו, אמנם רבים נוהגים כדעת הרבה פוסקים שאם מתעטף בטלית של ציבור לצורך כבוד, (שניגש חזן, או שעולה לתורה), אינו מברך עליו, כך מבואר בספר הליכות שלמה פ"ג סעיף י"ב וכ"ד המשנה הלכות ח"ט סימן רל"ד וכ"כ בשו"ת רבבות אפרים ח"א סי"ב, ובעניין מי שמתעטף בטלית של עצמו לשם כבוד עיין בביאור הלכה סימן י"ד ד"ה שאלה שמבואר שי"א שאינו חייב לברך משום שלבישה לשם כבוד אינה נחשבת לבישה, ולכן מספק אינו מברך, אמנם מכיון שיש פוסקים שחולקים וסוברים שגם בלבישה של כבוד חייב לברך, לכן נכון לכתחילה ללבוש את הטלית גם אחרי שגומר לעלות לתורה ואז הלבישה היא לא רק לצורך כבוד אלא גם לצורך מצוה, ובמקרה כזה יוצא מידי ספק, ומברך לכל הדעות, ועיין בקובץ מבית לוי ח"ו עמוד נ"ח שכ"ד הגר"ש וואזנר שליט"א.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל