לתרומות לחץ כאן

קביעת ניתוח ליום חמישי או שישי

האם מותר לכתחלה לסדר ניתוח אצל רופא או אצל רופא שיניים וכדומה ביום חמישי ושישי בשבת? שאז הזמן יותר מוכשר שלא תתקלקל כל השבוע.

תשובה

מי שצריך לעשות ניתוח שאינו דחוף, אם הניתוח יגרום שיצטרכו לעשות עבורו מלאכות בשבת, לצורך פיקוח נפש, צריך לקבוע את הניתוח בימים הראשונים של השבוע, [דהיינו יום ראשון, שני, שלישי] אמנם אם הוא סובל יסורים, או שאין לו אפשרות לקבל תור רק ביום חמישי או שישי, מותר.

וגם במקרה שלא יצטרכו לחלל שבת עבורו, אם הוא יסבול יסורים בשבת מחמת הניתוח, גם כן יש להקדים את הניתוח לתחלת השבוע, כדי לא לבטל עונג שבת.

אמנם אם הוא סובל יסורים או שאינו יכול לקבל תור בתחלת השבוע, מותר לו לעשות את הניתוח גם בסוף השבוע וכנ"ל.

רפואה שלמה!

מקורות

מה שאסור לעשות ניתוח כשיודע שיצטרך לעשות מלאכות בשבת משום פיקוח נפש, כן יש ללמוד מדברי השו"ע סימן רמ"ח סעיף שמבואר שאסור להפליג בספינה פחות משלשה ימים לפני שבת, ואחד מהטעמים הוא דעת הבעל המאור (מובא במשנה ברורה שם) שהטעם הוא משום שחוששים שיצטרכו לחלל את השבת משום פיקוח נפש, ומכאן יש ללמוד שבשלשה ימים הסמוכים לשבת אסור לעשות פעולה שתגרום לזה שיצטרכו לחלל שבת משום פיקוח נפש. ועיין בשמירת שבת כהלכתו פרק ל"ב סעיף ל"ג שפסק כן ועי"ש בהערות, ועיין בספר אורחות שבת פרק כ' סעיף ס"ט שמבואר שבמקום שסובל יסורים או שאין לו אפשרות לקבל תור בתחלת השבוע, מותר.

מה שאסור במקום שיסבול איסורים בשבת מפני שמבטל מעצמו עונג שבת, כן יש ללמוד מדעת הרי"ף והרמב"ם שפסק השו"ע בסימן רמ"ח סעיף ב' שהאיסור להפליג בספינה בשלשה ימים שסמוכים לשבת הוא משום ביטול עונג שבת. ועיין באורחות שבת פרק כ' סעיף ע'.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. באתי רק להוסיף על התשובה
    עיין בקובץ אור ישראל גליון ס"ב דף של"ו הערה מהגאון מסיקסא עבור זה הענין ושם כותב דאין לעשות שום טיפול רפואה מיום רביעי בשבוע אם יהי' חלש או יהי' לו צער בשבת אף אם לא יחללו עליו את השבת וכ"ש שאסור לכתחלה אם יצטרכו לחלל את השבת, וכן הוא בכל עניני עבודה שעי"ז יהי' חלש או בחסרון של עונג במשך השבת אין לעשותו בערב שבת.
    ובגליון אור ישראל חלק ס"ג דף רל"ח כותב שם תגובה הרב נאגאל לעיין בהפרדס שנה נ"ג חוברות ב' סימן נ"ג, ובמשנה הלכות ח"ח סי' נ"ד ועוד.
    וראוי להזהר בזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל