תרומות – לחץ כאן

שכר רכב שכור והרכב נפגע שלא באשמתו, אם חייב על הנזק

גיסי שכר רכב מחברת השכרה, מאחר וגם אני רציתי להנות מהמחיר הנמוך שהשיג ביקשתי שירשום אותי בחברה כנהג נוסף ואז אשכור ממנו וכך היה, באחד מימי השכירות נתקע ברכב מישהו והזיקו- חברת השכירות החליפה מיד את הרכב אך נודע לי שלמרות ולא הייתה זו אשמתי- עדיין הם גובים סך 2000 ש"ח השתתפות עצמית. האם זה פשוט וברור שאני צריך לשלם אותם ('מזלך גרם')? מה עוד שנודע לי בדיעבד שיכולתי להוסיף סכום יומי פעוט כדי להיפטר מהוצאות 'השתתפות עצמית' כליל, וכששכרתי את הרכב לא אמרו לי מזה כלום.

תשובה:

שלום רב,

אני מניח שלא ראית את הנהג הפוגע, ואם היית רואה אותו היית יכול למסור את פרטיו לחברת ההשכרה והגיס היה נפטר מתשלום. אם אכן כך אני מציע להתפשר.
הטענה שניתן להיפטר מהשתתפות עצמית בתוספת תשלום אינה טענה, שהרי לא אמרת לגיסך להוסיף את התוספת וסמכת על שיקול דעתו.

נימוקים:

על אף שבשואל רכב שכור פסקנו שהשואל חייב לשלם כל מה שחברת ההשכרה מחייבת (עיין כאן), מכל מקום בנידון דידן שהוא שוכר אין מקום לחייב על אונסים. שהרי אף בשוכר מבעל הרכב והרכב ניזוק באונס מפסיד המשכיר רכב שלם והשוכר פטור, ואין סברא לחייב יותר כשהמשכיר הפסיד רק דמי ההשתתפות העצמית.
אף על פי כן נראה שיש מקום לחייב משני טעמים. א. יש מקום לומר שאם שוכר רכב שכור הרי הוא מתחייב לפי אותו הסכם שיש למשכיר עם חברת ההשכרה. בדומה למה שכתב הט"ז ביו"ד סי' קע סק"ג לעניין הלווה כסף בהיתר עיסקא ומלווה לאחרים. ב. גם אם השוכר השני חייב רק לפי הלכות שומרים, מכל מקום יש סברא לומר שכשם ששוכר חייב בגניבה, כך חייב גם אם אחד הזיק והוא לא לקח את פרטיו, שהרי שומר שכר מחויב לתבוע את הגנב כמבואר בשו"ע חו"מ סי' רצד סעיף ו, וכן מחויב להיות יושב ומשמר, כמבואר בנתיבות סי' רצא ס"ק כד.

Join the Conversation

2 Comments

  1. לא הסברתי את עצמי היטב, הנהג הפוגע פגע בי בעודי ברכב, הוא נתן לי את כל הפרטים ולמרות כן- החברה מגובה דמי השתתפות בסך הנ"ל.
    שאלתי היא, האם כאשר אדם שוכר מחבירו רכב שכור מחברת השכרה- הוא נכנס תחתיו לכל החיובים כלפי החברה, או שנחשב כשוכר ממנו באופן פרטי.

  2. אינני מבין למה יש לשלם אלפיים שקל אם ניתן לתבוע את הנהג הפוגע. גם אינני יודע האם לאחר ששילמו אלפיים שקל לחברת ההשכרה עדיין שמורה לשוכר את הזכות לתבוע סכום זה מחברת הביטוח של הנהג הפוגע או שחברת ההשכרה מקבלת בנוסף לאלפיים שקל גם כל זכויות התביעה נגד הנהג הפוגע.
    אם ניתן לתבוע את חברת הביטוח של הנהג הפוגע בסך אלפיים שקל, הרי שחובת התביעה מוטלת על השוכר (השני), כדין שומר שכר שחייב לטפל עם הגנב אף אם נגנב באונס (שו"ע חו"מ סי' רצד סעיף ו).
    אם כל זכויות התביעה עוברות לחברת ההשכרה, הרי שאלפיים שקל הם כשכר טרחא על הטיפול בתביעה, וטרחא זו הרי מוטלת על השוכר (השני), אם כן על השוכר לשלם אותה. ואם אלפיים שקל הוא סכום מוגזם על טיפול בתביעה, עליו לשלם שכר טרחא ראוי ולהתפשר ביתרה.
    השוכר השני הוא שוכר פרטי של השוכר הראשון. הראשון לא שכר עבור השני בשותפות, שהרי לא קבעו מראש באילו ימים יקבל השוכר השני את הרכב. אלא שיש להסתפק האם הראשון משכיר לשני על דעת אותם תנאים שהוא שכר מחברת ההשכרה, או שאין ביניהם הסכם מסוים וחלים עליו דיני שומר שכר שבתורה. ולכן במקרה שיש הבדל בין דיני שומר שכר להסכם של החברה ראוי להתפשר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל