לתרומות לחץ כאן

כיבוי שעון שבת לפני שנדלק

האם בשבת מותר לשנות את שעון השבת למצב מכובה בזמן שעדיין מכובה

תשובה:

נחלקו בדבר זה הפוסקים, אם מותר לערוך שינויים בשעון שבת, ולכן במקום שאין צורך גדול מן הראוי שלא לעשות כן. ועל ידי נכרי יש להקל.

מן הראוי להזהיר, שהגם שדעת גדולי הפוסקים במקרים מסוימים להתיר הוזזת ופעולות בשעון שבת, אולם הנסיון הוכיח, שרוב העושים כן בדרך קבע לצערנו נכשלים בחילול שבת ממש מחמת חוסר זהירות, ולכן עדיף לעשות אף פעולות המותרות לדיעות אלו דווקא על ידי נכרי.

מקורות:

עי' שמירת שבת כהלכתה (פרק ג הערה צה) בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והרחיב הדיבור בזה ב שו"ת מנחת שלמה (ח"ב סי' כז)  שאין בזה איסור, ועכ"פ במקום הצורך יש להקל, ובשו"ת יביע אומר (ח"ז או"ח סי' לו) שכתב שמותר לעשות זאת בתנאי שיתנה מערב שבת שיוכל לעשות זאת, כדי שלא יהיה בזה בעיה עם טלטול מוקצה, אולם בשו"ת לבושי מרדכי (או"ח סי' כה) ובשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ג סי' מז אות ה, ואו"ח ח"ד סי' צא) ובשו"ת בצל החכמה (ח"ב סי' לב) ובשו"ת ציץ אליעזר (ח"א סי' כ פרק ט, ח"ט סי' כג)  אז נדברו (ח"ח סי' לב) ושו"ת משנה הלכות (ח"ח סי' לה), כתבו לאסור אם משום איסור מוקצה, או משום עשית מלאכה עכ"פ בגרמא ועוד טעמים עיין עליהם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל