לתרומות לחץ כאן

ענית אמן כשלא שומעים את הברכה

למדתי שפעם, בתקופת הגמרא,
היו בתי כנסת ענקיים שלא כל הקהל שמע את הברכות, וכאשר החזן ברך, או הגיע לחלק שהקהל צריך לענות,

הוא הרים דגל, וכל הקהל ראה את הדגל וענה אמן,

האם מותר לי לברך בשקט, ופשוט להרים דגל וכולם יענו אמן????

אם כן, אני יכול לבנות אתר, שכל אחד שברך ברכה, יכנס לאתר מיד, ויכתוב שהוא ברך ברכה,

וכולם (אנשים מכול העולם)

יענו לו אמן!!
וכך נזכה להמון מלאכים,

תודה רבה מראש!

תשובה

אסור לאדם לענות אמן על ברכה שלא שמע את סופה, ולכן אסור לענות אמן כשיודע דרך האינטרנט שאדם מברך, ולא זו בלבד אלא אפילו אם שומע מרחוק דרך רמקול, שאדם מברך ברכה, אסור לו לענות אמן עליה.

ויש לציין שאיסור חמור לענות אמן כשלא צריך, ומבואר בגמרא שמי שעונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים ח"ו.

מקורות

עיין בשו"ע או"ח סימן קכ"ד סעיף ח' שברכה שאדם מחוייב בה, אם לא שמע אותה (את סוף הברכה), אסור לו לענות אמן עליה.

וברכה שאין אדם מחוייב בה, ולא שמע את סוף הברכה, ושמע אחרים שעונים אמן, לדעת השו"ע יכול לענות אמן אחריה אף שאינו יודע איזה ברכה הוא מברך, אבל הרמ"א חולק וסובר שדוקא אם הוא יודע איזה ברכה הוא מברך, יכול לענות אמן עליה, אבל אם אינו יודע איזה ברכה הוא מברך, אסור לו לענות אמן עליה. וגם לדעת הספרדים שבדרך כלל פוסקים כמו השו"ע, בדין זה הואיל ומבואר בגמרא שח"ו מי שעושה כן ימותו בניו, ויש כאן חשש סכנה, דעת הרבנים הספרדים שיש להחמיר כדעת הרמ"א ולא לענות אמן, רק כשהוא יודע איזה ברכה הוא מברך. [כן כתב החיד"א והבן איש חי ועיין בכף החיים שם].

וכל מה שמותר לענות אמן, כשיודע איזה ברכה הוא מברך, זהו דוקא באדם שהוא חלק מהציבור, למשל אם הוא מתפלל בבית כנסת גדול, והוא עומד רחוק מהחזן ואינו שומע את הברכה, או שהוא נמצא סמוך לבית הכנסת, במקרים אילו הוא נחשב חלק מהקהל, ולכן עונה אמן. אבל אם אינו חלק מהקהל, כגון ששומע מרחוק, על ידי רמקול, שאדם מברך ברכה, אסור לו לענות אמן על אותה ברכה, מכיון שאינו חלק מהציבור. [כן פסק בספר מנחת שלמה סימן ט'].

ולכן כתבתי שאסור לענות אמן כששומע ברכה דרך האינטרנט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל