לתרומות לחץ כאן

עובד במוסד קנה שוקולדים המכילים חלב עכו"ם לתלמידי המוסד

שלום לכבוד הרבנים שליט"א
אני עושה שרות אזרחי בבי"ס חרדי בי-ם בין שאר תפקידי הוא לקנות ממתקים לביה"ס בהם הילדים מתוגמלים.
בגב"ש יש שני חנויות של רמי לוי, בד"כ שם אני קונה, בפעם האחרונה נכנסתי בטעות לקנות בסניף השני שאינו מהדרין וקניתי מיקס (חבילה) של שוקולדים ולא שמתי לב שזה לא למהדרין (השקית מאוד דומה) איני יודע איזה עוד בעיות יש בזה חוץ מחלב עכו"ם. מיד כשהגעתי לביה"ס אחד הילדים (מעל גיל 13) לקח ממני את שקית הקניה עלה לחדר ששם הם מאוחסנים ופתח את כל החבילות (4). אם הוא לא היה פותח לכאורה היה אפשר להחזיר 3 אריזות.
א. האם מותר לנסות להחזיר לחנות את השוקולדים הפתוחים (הם ארוזים כל אחד בנפרד, ונראה לי שנמכרים גם בודדים) השאלה היא לפני עור.
ב. מהי דרך התשובה ע"כ שהכשלתי באכילה אסורה.
ג. האם עלי לשלם את הנזק. מדובר בכספי הקדש.

תשובה:

שלום רב,

א. מותר לנסות להחזיר לחנות או לנסות למכור למי שמעוניין בו. מעיקר הדין מותר לאכול את השוקולדים, משום שיש פוסקים שמתירים להשתמש בחלב עכו"ם של מפעלים כיון שיש פיקוח ממשלתי, גם יש פוסקים שמתירים להשתמש באבקת חלב וספיקא דרבנן לקולא.

ב. אין צורך לעשות תשובה.

ג. אם שילמת את הכסף מכיסך, אינך יכול לתבוע את המוסד להחזיר לך כיון שלא קנית מה שהם רוצים שתקנה. אם קנית מכספי המוסד יש להסתפק אם אתה חייב להחזיר להם את הכסף, או מספיק לתת את השוקולדים שקנית במקום הכסף. למעשה לא ניתן לחייב אותך להחזיר את הכסף אבל ראוי להתפשר על כך.

את הילד שפתח את האריזה אין מקום לחייב.

מקורות:

א. עיין חזון איש יו"ד סי' מא אות ד, בשו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' מז-מט, ח"ב סי' לה, ח"ג סי' יז וח"ד סי' ה, בשו"ת חלקת יעקב יו"ד סי' לד-לה, בשו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קג, ובשו"ת מנחת יצחק ח"י סי' לא אות טו ובתשובות שציין שם.

ב. עיין נתיבות המשפט סי' רלד סק"ג שאם אדם אכל איסור אכילה מדרבנן בשוגג אינו צריך תשובה וכפרה. בנידון זה שיש גדולי פוסקים שמתירים ודאי שאין צריך תשובה.

ג. החנות אינה חייבת להחזיר את הכסף, אף שהשליח שינה בשליחותו, כיון שהקונה לא אמר שהוא שליח. עיין שו"ע חו"מ סי' קפב סעיף ב. אבל המוסד יכול לסרב לקבל את השוקולדים, כיון שיש בזה שינוי בשליחות ולדרוש מהקונה להחזיר את הכסף. עיין ש"ך חו"מ סי' קפג סק"ט, קצות החושן שם סק"ה ונתיבות שם סק"ז. ולכן אם השליח שילם מכיסו ודאי שאין המשלח חייב לשלם לו. אבל אם השליח שילם בכספי המשלח יש מקום לומר שלא גרע ממזיק שיכול לשלם בסובין, אמנם הנתיבות כותב בסי' קפב סק"ז ששליח ששינה אינו יכול לשלם במטלטלים לפי שומא. ועיין בהערות שבסוף הספר הוצאת פלדהיים שאם השליח טעה הנתיבות מודה שיכול לשלם במטלטלים בשומא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל