לתרומות לחץ כאן

חלוקת חובות בין נושים רבים

מוסד שחייב משכורות לעובדים וגם חובות לספקים ואין לו מספיק לשלם, האם יש זכות קדימה ? ולמי ?
האם יש זכות קדימה למי שיש חוב רק מזמן קצר או ישן יותר ?
האם יש זכות קדימה לעובדים גברים מנשים או לא ?
ואיך לחלק ?

תשובה:

שלום רב,

באותו יום שהעובדים סיימו את עבודתם, יש להקדים לשלם לעובדים, כיון שאם לא כן עוברים על איסור 'בל תלין'. אם היום כבר עבר ממילא אין הבדל בין העובדים לספקים, אלא שאם חלק מהנושים עניים וחלק עשירים יש להקדים לשלם לעניים.

אם כולם עניים או כולם עשירים, יש לחלק לכולם שווה בשווה (אבל כמובן מי שמגיע לו חוב קטן יקבל את כל חובו ולא מעבר לכך).

אין הבדל בין חוב ישן לחדש (חוץ מאם גובים קרקע).

אין הבדל בין גברים לנשים.

מקורות:

שו"ע חו"מ סי' שלט

לעניין הקדמת עניים עיין ב"מ דף קיא ע"ב לענין שכר שכיר. ולעניין שאר חובות עיין ברכי יוסף או"ח סי' רפד ושו"ת מהרש"ם ח"ג סי' שנט.

לעניין חלוקה בין בעלי חובות עיין עלון המשפט גליון 20 עמוד ה וגליון 19 עמוד ה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל