הנחת לחם מיותר בשקית, הדלקת נר בהפרשת חלה, ברכת הבמבה

א. כשנאלצים לזרוק שאריות של לחם יבש או פירורים, האם צריך לשים בשקית אחת או ב- 2?
ב. בהפרשת חלה, האם יש הנהגה מסוימת או הלכה שמצריכה הדלקת נרות בזמן הפרשת חלה?
ג. הברכה על במבה לספרדים שהכל או בורא פרי האדמה.

תשובה:

א. אין צורך להניח בשקיות נפרדות.

ב. אין הלכה או מנהג להדליק נרות בזמן הפרשת חלה.

ג. ברכת הבמבה גם לספרדים הינה שהכל מאחר ונעשית לאחר שטחנו את התירס ונהפכו לעיסה על ידי קלייתה כמו "עיסת תירס" ולאחר מכן מייצרים את הבמבה, אם כי יש דעה שלספרדים יש לברך האדמה.

מקורות:

עי' שו"ע או"ח סי' רב סעיף ז שתמרים שמיעכן ביד ועשה עיסה נשארת ברכת הפרי עליו ודעת הרמ"א לברך שהכל, אולם כל זה דווקא באופן שמיעכם ביד ונעשו גוש ולכן הגם שנתבטלה צורת הפרי מ"מ נשארת ברכתם, אולם אם נשתנו לגמרי ונעשו נוזלי לכו"ע מאבד הפרי מחשיבותו וברכתו שהכל עי' שם בט"ז סק"ד שהעלה כדעת השו"ע וכתב שזה רק במקום שניכר ממשות הפרי אפילו שנתרסק, אך לא באופן שהפך לנוזלי או כעין נוזלי וכעי"ז הוא בביאור הלכה (ד"ה תמרים), וכן כתב במפורש בערוך השלחן (שם סכ"ז וכ"ח) שבמקרה כזה אף השו"ע מודה שמברכים שהכל, וכן דעת רוב הפוסקים וכן המנהג, ואף הספרדים נהגו כן, וכ"פ בברכת ה' (פ"ז סל"ו) ועוד רבים, אם כי דעת הגר"ע יוסף (עי' ילקוט יוסף (או"ח סי' רד ס"ו ובמילואים שם) שמברכים על כך האדמה כיון שהזרעים נזרעו על דעת במבה, אולם כבר הארכנו במקום אחר שאם דרך הזרעים שלא על דעת ריסוק, הגם שיש זן מסוים שעושים על דעת כן אזלינן בתר רוב הזרעים שנזרעים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל