לתרומות לחץ כאן

דיני תספורת

לפרק הקודם – קיצור הלכות
– דיני תספורת פאות הראש והזקן

אינדקס

לפרק הבא – גבול עליון בפיאות
הראש

פאות הזקן

א. ולא תשחית פאת זקנך" אסור להתגלח בתער בסכין ובדומה להם ועל כל שערה חייב מלקות כאכילת נבילות וטרפות,ובגילוח כל הזקן הרי הוא כאוכל מאות נבילות וטריפות רח"ל.
דרך כהני עובדי כוכבים היה להשחית זקנם, לפיכך אסרה תורה להשחית
הזקן. (רמב"ם הלכות ע"ז פי"ב ה"ז).  ויש לדעת כי בכל גילוח עוברים מאות איסורים חמורים.

ב. וכתב הב"ח (יו"ד סי' קפא) שציין הרמב"ם גם טעם במצווה זו להגדיל האזהרה שמלבד שעובר המגלח באיסור השחתת הזקן עובר גם באיסור לאו ד"בחוקותיהם לא תלכו".

ג. חמש פאות יש בו -לחי העליון ולחי התחתון מימין וכן משמאל ושבולת הזקן, ולוקה על כל פאה ופאה ואם נטלן כולן כאחת לוקה חמש, ואינו חייב עד שיגלחנו בתער שנאמר ולא תשחית את פאת זקנך גילוח שיש בו השחתה, לפיכך אם גלח זקנו במספרים פטור.
וכיון שרבו בזה הדעות, לפיכך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל שטח  זקנו כלל. (ואפילו תחת הגרון) (שו"ע יור"ד סימן קפא סעיף יא).ולכן אותם המשאירים זקן חלקי (בסגנון צרפתי וכדו') אסור להם להתגלח בתער.

ד. אשה מותרת להשחית זקנה אם יש לה שיער בזקן.

ה. השפם לא נהגו ישראל להשחיתו אלא יגלח קצתו עד שלא יעכב אכילה ושתייה. (רמב"ם הלכות ע"ז פי"ב ה"ח).
ו. גם המגלח (הספר) וגם המתגלח עוברים באיסורים אלו החמורים של פיאות הזקן.

גילוח שאר שיער הגוף

א. העברת השיער משאר הגוף כגון בית השחי ובית הערוה אסור מדברי סופרים והמעבירו מכין אותו מכת מרדות… כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים…(רמב"ם הלכות ע"ז פי"ב ה"ט).

ב. מותר להעביר שיער שאר איברים במספריים בכל מקום. (רמב"ם הלכות ע"ז פי"ב ה"ט).

ועתה נבוא לבירור הענין מיסודות ההלכה מן המשנה והגמרא לפוסקים ראשונים ואחרונים בביאור והגדרת מקום פיאות הראש ועניני תספורת וזה החלי בס"ד:

מקור האיסור: נאמר בתורה (ויקרא יט' כז) "לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקנך".

ובמשנה במכות (דף כ' ע"א) איתא- "הקורח קרחה בראשו והמקיף את ראשו והמשחית פאת זקנו…חייב על הראש שניים,אחד מכאן ואחד מכאן"…ובגמ' (שם, ע"ב) ת"ר פאת ראשו – סוף ראשו ואיזהו סוף ראשו זה המשווה צדעיו לאחורי אוזנו ולפדחתו".

הנה בדין פאות הראש איבעי לן לבירורי –

א. היכן הגבול העליון של המקום האיסור.(דהיינו מאיזה גובה בצידי הראש כלפי מעלה יש להתחיל להצמיח פיאות-וחל איסור בגילוחם).

ב. היכן הגבול התחתון (דהיינו כלפי מטה לכיון הגוף עד איזה מקום בצידי הראש כלפי מטה יש להניח עיקרי השערות שלא לגלחן).

ג. ורוחב הפאות. הנ"ל.

לפרק הקודם – קיצור הלכות
– דיני תספורת פאות הראש והזקן

אינדקס

לפרק הבא – גבול עליון בפיאות
הראש

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. ישר כוח עצום על האתר הקדוש הזה וירבו כמותו בישראל ממני יעקב ישראל יצחקי וישר כוח מאוד גדול על עצם זה שאתם באתר הקדוש הזה נותנים גם ל–{קירות} להבין נ.ב. מה שכתבתי לעיל עם הסוגרין לא להיתייחס בבק😂שה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *