משקיע שקיבל כסף של משקיע אחר בהונאת פונזי

שלום לכבוד הרבנים
שאלה בממונות לא למעשה
לפני כמה שנים ידיד המליץ לי על השקעה כספית בחברה מסויימת ואכן השקעתי בחברה כספים רבים בהיתר עיסקא אך לבסוף התברר שהחברה היתה כשלון, ובעל החברה למעשה לקח כספים מכל מיני אנשים וכך גילגל והחזיר רווחים כביכול מאחד לשני.
בתקופה שהייתי משקיע בחברה המלצתי לאנשים שונים להשקיע גם בחברה ואכן השקיעו.
הרבה פעמים במהלך התקופה שהייתי משקיע ביקשתי מבעל החברה כספים שונים בחזרה והוא אכן החזיר לי ולאחר מכן שוב השקעתי וכו'.
באחד מהפעמים בזמן שהייתי משקיע ביקשתי מבעל החברה חלק מסויים מהכסף בחזרה, אבל הוא התחמק ואמר לי שאין לו כרגע ואנסה מאוחר יותר וכו', כך ניסיתי לבקש ממנו את הכספים זמן מסויים אבל לא היה לו איך להחזיר לי, עד שהוא הציע לי רעיון ואמר לי תפנה לאחד מהחברים שלך שמשקיעים אצלי בחברה ותבקש ממנו להשקיע עוד כסף ואת הכסף הזה תקח לעצמך, וכך אכן עשיתי. פניתי או בעל החברה פנה אני לא זוכר בדיוק לאחד מהחברים המשקיעים וביקשנו ממנו להשקיע עוד סכום כסף בחברה בהיתר עיסקא (שבהיתר עיסקא כתוב מפורש שכספי ההשקעות מיועדים להשקעה בעסק בלבד ולא בשום דבר אחר) והאיש אכן הביע נכונות להשקיע והביא לי את הכסף, אני בישרותי אמרתי לאדם ההוא שאת הכסף הזה אני לוקח לעצמי לכיסוי חוב שהחברה חייבת לי.
היום לאחר שהתברר שהחברה הייתה כושלת ובעצם אותו משקיע הפסיד את כל כספו כולל מה שנתן לי ישירות ומה שנתן לבעל החברה ישירות, ליבי נוקפני שמא אני צריך להביא לו את הסכום הזה שלקחתי לעצמי בידיעתו.
יש לציין שאנחנו חברים אבל הוא רמז לי כמה פעמים שליבו מלא עליי בעניין הזה ואם לא היינו חברים הוא היה תובע אותי.
מה הדין בעניין הזה? האם אני אכן חייב?

תשובה:

שלום רב,

לפי הגירסא שאתה מציג אמרת לחבר שאתה לוקח את הכסף לעצמך עבור חוב של החברה, אם אכן כך היה לא היה לך חלק בהונאת הפונזי.
אבל השאלה היא כיון שקיבלת כסף גזול (הנאת פונזי היא גזילה ממש, שמוציאים כסף מאנשים במרמה ובשקר) אם עליך להשיב את הגזילה לנגזל.
למעשה תלוי אם קיבלת מהמשקיע כסף מזומן, אתה חייב להשיב את הכסף (או כסף אחר במקומו) למשקיע. אבל אם המשקיע העביר כסף לחברה בהעברה בנקאית וכדו' והחברה העבירה לך את הכסף אינך חייב למשקיע, כיון שהכסף אינו אותו כסף, אלא החברה חייבת לך ולמשקיע השני ומי שקדם ותפס זכה במה שתפס.
התנאים שכתובים בהיתר עיסקא מחייבים רק את החברה כלפי המשקיע ולא אותך.

מקורות:

לעניין כסף גזול שהוא עדיין בבעלות הנגזל עיין בית שמואל סי' כח סק"ז. לעניין אחד מבעלי חובות שתפס עיין שו"ע חו"מ סי' קד סעיף ג.

Join the Conversation

2 Comments

  1. תגובה יש לציין שהנגזל/משקיע כתב צ'ק לפקודתי, לאחר שבמשך כמה ימים שכנעתי אותו להשקיע בחברה (כי רציתי את כספי בחזרה) ולא אמרתי לו שאני לוקח את הכסף לעצמי ורק ברגע האחרון הודעתי לו שהצ'ק לפקודתי.

  2. אם הכסף הגיע ישירות אליך מסתבר שאתה חייב להחזיר למשקיע השני. עדיף אם שני הצדדים יפנו יחד לבית דין או לבורר כדי לברר היטב את העובדות.
    מקורות: עיין שו"ת תפארת צבי יו"ד סי' מח (מובא בפתחי תשובה יו"ד סי' קס ס"ק יא).

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל