קטן שגנב ממתקים בסופר

בס"ד

כשהייתי קטנה לקחת מהשופרסל מס' פעמים מהממתקים שבמשקל. כיום אני רוצה לשלם להם על כך, אך אני לא זוכרת כמה לקחתי. האם זה בסדר שבל"נ אתן להם כמאה ש"ח?

תשובה:

שלום רב,

אם נראה לך שעלות הממתקים אז עלו כמאה שקל, מספיק לתת סכום זה.

מקורות:

קטן שגנב ממתקים ואכל, מחויב לשלם כשיגדיל עבור ההנאה מאכילת הממתקים. עיין פתחי תשובה חו"מ סי' שמט סק"ב בשם שו"ת שבות יעקב ח"א סי' קעז (עיין שם שמוכיח מסי' רלה סעיף טו, אמנם שם יש דעה שאם הקטן לווה שלא לצורך מזונותיו פטור, וייתכן שאף ממתקים בכלל זה).

לענין אם אינו זוכר את הכמות שגזל, עיין שו"ע חו"מ סי' עה סעיף יח וש"ך שם ס"ק סז, בקטן נראה שאף גזילה דינה כהלוואה, כיון שמשלם רק על ההנאה ולא על הגזילה, ואפשר שלכל הדעות פטור מלהתפשר אפילו לצאת ידי שמים, כיון שאין תלונה עליו שלא דייק כמה גזל שהרי עשה זאת בקטנותו.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. התשובה לא ברורה לי כלל, והרי קטן שגזל פטור מלשלם גם אם נהנה מהגזילה כפי שמובא בשו"ע יו"ד סימן שמט ס"ג.ששם לא עושה שום חילוק אם נהנה או נהנה. השבות יעקב הוא דעת יחיד שחידש כך מדברי הרמב"ם. כן מובא באיגרות משה חו"מ ח"א סימן ח'. שפסק כפשט השו"ע וכן מובא בשו"ת יביע אומר חו"מ ח"ח מימן ו' ושם דחה את השבות יעקב וכתב שאינו כדעת הפוסקים. שאלתי לכבוד הרב שכתב את התשובה כיצד ניתן להתבסס על דעת יחד ולכתוב שהיא חייבת להחזיר. לפי הבנתי הדלה היא יכולה להחזיר מצד מלפנים משורת הדין. נא לציין את שם הרב שכתב את התשובה בברכה שמואל

  2. אכן, בשו"ת יביע אומר חו"מ ח"ח סי' ו מביא שהפוסקים חולקים על השבות יעקב, לא ידעתי על כך ואני מודה לרב המעיר. (בשאר הציונים, כנראה נפלו טעויות)
    גם לדברי היביע אומר ממידת חסידות וכן על פי קבלה יש להחזיר. ויש סוברים שאף חייבים לשלם לצאת ידי שמים וכן מסיק הגר"י גרוסמן (אינני זוכר את המקור). ועל כל פנים השואלת התכוונה לשלם, כפי שאכן ראוי לעשות, וכל שאלתה היתה שאיננה זוכרת את הסכום המדויק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל