בובה בצורת אדם וצורת חיה

שלום א אני רוצה ליצור בובה דתית עם צורה אמיתי של אדם
ב ליצור בובה של מישהו דתי שרואים שזה בובה
ג ליצור סוג של חיה ששרה שיר דתי
ולמכור את זה בהארץ
ורוצה לדעת מה ההלכה אומרת

תשובה:

א-ב:אם אפשר לעשות באופן שיהיה חסר לה אחד מהאברים [אוזן, עין, וכד'] מותר לכל הדיעות, אולם אם הבובה שלימה לגמרי, נחלקו הפוסקים אם אפשר לעשות על ידי פועלים גויים.

ג: מותר לעשות בובה בצורת חיה [למעט צורת אריה נשר ושור, כשהם שלמים] אולם יש מקום להחמיר גם בזה.

מקורות:

עי' שו"ע יו"ד סי' קמא ס"ד וסעיף ז שאסור לעשות צורת אדם שלם, אבל אם חסר אחד מאבריו מותר, וראה שם בסעיף ו לגבי צורות בהמות וחיות, ובדרכי תשובה שם ס"ק מז שיר"ש יש מקום להחמיר שלא לעשותו, ונחלקו הפוסקים אם מותר להשהות בביתו צורת אדם שלם כשנעשה שלא לשם עבודה זרה, ראה בשו"ע סעיף ד ובנחל אשכול (הל' ע"ז סוף סי' נ שכתב ללמד זכות על המקילים בזה, וכפי שנהגו בזמננו], אולם לעשות הישראל בעצמו [אומן – "פַּסַל"] אסור לעשות צורת אדם שלם. אבל אם נותן לפועל שלו לעשות זאת, דעת החתם סופר (שו"ת יו"ד סי' קכח) שמותר, ודעת הנהרי אפרסמון (יו"ד סי' קטז, קיז וסוף קיח) לאסור, וכן דעת שו"ת יד אלעזר (סי' קכט), עי' דרכי תשובה (יו"ד סי' קמא ס"ק ל, וס"ק לב).

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל