לתרומות לחץ כאן

מכנסי פיג'מה לאישה

האם מותר ללבוש מכנסיים כפיגמה לשינה?

תשובה

דעת הרבה פוסקים שאסור לנשים ללבוש מכנסים, ולפי דעתם מסתבר שאין חילוק בין מכנסים רגילות למכנסי פיג'מה. אמנם מי שרוצה להקל בזה, יש לה על מי לסמוך ללבוש מכנסי פיג'מה, ודוקא באופן שהמכנסים מיוחדות לנשים, ובאופן שאינה מתלבשת כן בפני אנשים.

טעם הדבר

דעת הרבה פוסקים שאסור לאשה ללבוש מכנסים, ויש בזה איסור של לא תלבש אשה שמלת גבר, [כן דעת המנחת יצחק ח"ב סימן ק"ח וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר חי"א סימן ס"ב וכ"כ בשו"ת שבט הלוי וכ"ד עוד פוסקים] ומבואר בפוסקים שאפילו בבית שאף אחד אינו רואה אותה ג"כ אסור ללבוש מכנסים. [כן דעת המנחת יצחק שם]. 

ואף שהיה מקום לומר שמכנסי פיג'מה, הואיל ואין הדרך ללבוש אותם בחוץ אין להם חשיבות של בגד. מכל מקום נראה שמכיון שהדרך הוא ללבוש פיג'מה גם הרבה זמן לפני שעת השינה, ונהוג להסתובב עם פיג'מה בבית, גם שלא בזמן השינה, ונהוג גם לבחור דוגמא יפה, אם כן יש לזה חשיבות של בגד, ולכן דינן ככל מכנסים שאסרו הפוסקים לנשים ללובשן.

אמנם בספר יביע אומר ח"ו סימן י"ד מבואר שמכנסי נשים אין בהם איסור לא תלבש, ובפרט אם הם מיוחדות לנשים, וניכר שאינם מיועדים לגברים, אמנם כתב שם שלכחילה אסור לאשה ללכת עם מכנסים, משום שיש בזה דרך פריצות עד כאן דבריו. ולכן נראה שבמכנסי פיג'מה מי שרוצה להקל ללכת כן שלא בפני אנשים, שאין בזה חסרון של דרך פריצות, יכולה להקל ולסמוך על דעת הפוסקים שאין בזה איסור לא תלבש, ובפרט במכנסי פיג'מה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל