לתרומות לחץ כאן

מוקצה בבגדים רטובים מערב שבת

שלום לכבוד הרבנים,
אם תליתי חלוק לייבוש בערב שבת ובכניסת שבת עדיין לא התיבש לגמרי האם זה נחשב מוקצה, ואסור לי ללבוש בשבת,
תודה לכם
וגוט שבת

תשובה:

אם הבגדים אינם רטובים מאד, אלא רק לחים או רטובים במקצת, מותר ללבשם בשבת, ואינם מוקצה.

מקורות:

אם הבגדים רטובים מאד, דעת המשנ"ב שיש עליהם דין מוקצה בכניסת השבת, מחמת איסור סחיטה, עי' משנ"ב סי' שח ס"ק סג, ולדעת המשנ"ב הם אסורים לשבת כולה, אולם רבים מהאחרונים חלקו עליו כיון שמותר לטלטלם על ידי שני אנשים ועוד כמה טעמים עי' בשו"ת מנחת יצחק ח"א סי' פא, ושו"ת שבט הלוי ח"א (סימן סב אות ג) ושו"ת מקוה המים ח"ג (סימן מח). וכן הגרש"ז אוירבך זצ"ל כתב לפקפק על דברי המשנה ברורה הנ"ל וכמ"ש בשמירת שבת כהלכתה (פרק טו הערה ס ובתיקונים ומילואים שם הוסיף בזה ע"ש) וכן הגר"ע יוסף בספר לוית חן (סימן לז) העלה להקל, אולם אם אינם רטובים ממש לכל הדיעות לא נחשבים מוקצה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל