תרומות – לחץ כאן

מכירת חמץ קפוא לגוי בפסח על דעת למכור לאחר הפסח

שלום עליכם שאלתי אני מכין עוגות לאירועים
וכדי להקל עליי אני מכין עוגיות ומקפיא אותם וכך אני משתדל לעמוד בהזמנות עליי להדגיש כי זה לא בממדים של הפסד ולא תעשייה בהיקפים גדולים לכן אני שואל אם אני יכול להכין עוגיות ולהקפיאם לפני פסח הבעל"ט ולהשתמש בהם לאחר הפסח פסיקתכם

ושכרכם מן שמיא .

תשובה:

המנהג שחמץ גמור ואין בו פסידא גדולה שלא מוכרים לנכרי, מאחר ודעת הרבה פוסקים שלא תיקנו מכירת חמץ אלא במקום הפסד כגון חנות וכד', ואף במכירה עצמה יש פקפוקים מדברי הפוסקים [אם כי ודאי שמקפידים לעשות שהמכירה תיעשה בכל אופני הקנין, אך עדיין יש דברים שסומכים על דעות פוסקים שנחלקו בזה], ובחנויות מפעלים בעלי רפתות וכד' שיש בהם הפסד אם לא ימכרו וכן כדי שיהיה אוכל מצוי בחנויות [שאם לא יוכלו למכור את החמץ כבר מפורים לא יזמינו סחורה ויהיה חוסר באוכל לפני פסח].

וכתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' מט) לגבי בעלי חנויות אם יכולים לכתחילה לקנות חמץ לפני פסח ולמכור לנכרי כדי שיהיה להם חמץ לאחר פסח בלא בעיה וז"ל "דבר מגונה הוא למכור לכתחילה כדי שיהיה לו מיד אחה"פ, מ"מ באין עצה אחרת וגם הוא מקום" הפסידא כדאים הם המתירים לסמוך עליהם"

מקורות:

עי' ב"ח סי' תמח ס"ב שאין להקל במכירה מחמת כמה עיקולי ופשורי רק במקום הפסד אם החמץ נמצא בבית היהודי [ורק אם ממש מוסר לו את החמץ לבית הנכרי ויכול לעשות בו כרצונו, אין חשש, ויכולים לכתחילה למוכרו לו, אך כמובן שבלבד שלא יעשה עם הגוי תנאי שאסור לו למכור לאף אדם לאחר הפסח אלא לו עי' שו"ע או"ח סי' תמח ס"ג-ד)]. והביאו הא"ר (סק"ז), וכן נקט בחיי אדם (נשמ"א סוף הל' פסח ס"ח) שרק במקום הפסד יש להקל בזה, וכ"כ בשו"ת שבט הלוי (ח"ט סי' קכ) וכתב שאין בזה משום בל תשחית כשזורקים חמץ בעין לפני פסח, וראה בזה עוד בקובץ שערי הוראה (לרש"א שטרן, ח"ה עמ' סד סעיף ז ואילך).

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל