תרומות – לחץ כאן

אבלות בפורים

מתי קם משבעה אדם שקבר את אביו ביום א' לאחר השקיעה, כאשר במוצאי שבת פורים וקוראים מגילה. הבנתי שנוהגין דיני אבלות שבצנעה והשאלה היא מתי, למעשה, קמים מהשבעה

אודה לתשובתכם המהירה

תשובה:

לשאלתך אני מניח שהנך מאנשי הפרזות, דהיינו שיום הפורים אצלך הוא ביום "יד באדר"

כיון שזמן סיום השבעה הוא ביום ראשון בבוקר, אלא שאין דיני אבילות נוהגים בפורים [אלא דברים שבצנעה כדלהלן], לפיכך, בליל פורים מותר ללכת לבית הכנסת לשמיעת קריאת המגילה ומיד לאחריה לחזור הביתה, ומותר לשבת על גבי כסא גבוה ואין צורך בישיבה ע"ג קרקע או כסא נמוך, ביום פורים בבוקר אפשר כבר ללכת לבית הכנסת לתפילת שחרית וקריאת המגילה, וכמו כן ללכת למשלוחי מנות ומתנות לאביונים, ואין צריך ללכת [גם בלילה] בלי נעלים או עם נעלי בד,

סעודת פורים מן הראוי לערוך בבית עם המשפחה ולא לצאת למקומות שיש שמחה גדולה עם מוזיקה ומילתא דבדיחותא וכדומה, ואף בבית יש לערוך סעודה חשובה אך מן הראוי שלא לעשותה עם מוזיקה ורקידה [שאר בני המשפחה יכולים לרקוד ולשמוח].

דברים שבצנעה הכוונה על תשמיש המיטה שאסור לאבל בפורים.

מקורות:

עי' שו"ע או"ח סי' תרצו ס"ד וס"ה, שדעת השו"ע להחמיר באבילות בפורים וד' הרמ"א להקל וע"ש בדעות האחרונים בזה במשנ"ב שם, ובשו"ע יו"ד סי' תא סעיף ז, פסק השו"ע להקל שאין אבילות בפורים ע"ש שהוא סתירה בד' השו"ע, ולמעשה המנהג גם אצל הספרדים כהכרעת השו"ע בהל' אבילות, וכמו שכתב הברכ"י (סי' תרצו סק"י) וכף החיים (ס"ק כב).

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל