לתרומות לחץ כאן

הסכם שותפות לחלוקת דמי תיווך

בס"ד

הסכם שותפות לחלוקת דמי תיווך

הואיל ומר ____________, יועץ נדל"ן והשקעות ושות' מ________ (להלן צד א'), ומר ___________ מהעיר __________ (להלן צד ב'), ומר ___________ מהמושב __________ (להלן צד ג') מתווכים יחד בין ___________ המעונינים לרכוש כמאה ועשרים יחידות דיור במגרשים ______________,

והואיל וצד א' משיג עבורם המגרשים המתאימים לצרכם,

והואיל וצד ב' מביא האנשים המעונינים לרכוש המגרשים הנ"ל,

והואיל וצד ג' קישר ותיווך בין צד א' לצד ב', ועי"כ יכול העיסקה לצאת לפועל,

לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

א.      הרווחים מדמי תיווך שבעז"ה תניב העיסקה לכל הצדדים יחולקו כדלהלן: צד א' יקבל ארבעים אחוז, צד ב' יקבל שלושים אחוז, וכן צד ג' יקבל שלושים אחוז.

ב.      צד א' מתחייב להראות לצדדים האחרים את חוזה התיווך שלו עם מוכרי מגרשים הנ"ל, וכן כל צד מתחייב לא לעקוף צד מהצדדים אחרים, וכן לא להעלים דבר מצד אחר.

ג.       הסכם זה תקף גם אם תבוצע רק חלק מהעיסקה, או לחלופין שתורחב העיסקה לגדולה יותר.

ד.      כל צד שיפר הסכם זה ישלם לכל צד מהצדדים האחרים סך של מאתיים וחמישים אלף ש"ח, מעבר לדמי תיווך המגיעים לו ע"פ הסכם זה.

ה.      כל זה הסכמנו והתחייבנו בינינו בקנין גמור, באופן המועיל ביותר, וכל התנאים כתנאי ב"ג וב"ר, והקנסות נעשו באופן המועיל ביותר כתקנחז"ל, מעכשיו ובב"ד חשוב, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי שטרות.

וע"ז באנו עה"ח ביום _______________

______________           ______________          ______________

צד א'                                    צד ב'                                    צד ג'

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *