לתרומות לחץ כאן

השארת ספר תורה פסול בבית

האם אפשר להחזיק ספר תורה פסול בבית ואם כן באיזה תנאים?

תשובה:

אין להשאיר בבית ספר תורה פסול, משום איסור "אל תשכן באהלך עולה" ולכתחילה אין לעשות כן אף באופן שניכר ובולט שהוא פסול אולם מותר להניח בבית הכנסת ספר תורה פסול באופן ניכר ובולט, ובמקום מיוחד

כיום נהגו להניח את החגורה של הספר תורה מסביב למעיל להיכר שהספר תורה פסול, אולם אין לעשות כן לזמן רב, אלא אם כן לא שייך לתקן את הספר תורה, וכל רואה שיפתח את הספר יראה שהוא פסול.

ספר תורה פסול שנמצא בבית, ואין אפשרות לתקנו כראוי, עדיף להתרימו לבית הכנסת וישמחו בו בשמחת תורה וכד', מאשר להשאירו בבית.

מקורות:

שו"ע יו"ד סי' רעט ס"א, שו"ת נוב"י (קמא או"ח סי' ט) שו"ת בנין ציון (סי' צז) שהמנהג להוציא ס"ת פסולים בשמחת תורה להראות כבודו ושמחת התורה שבו, ונראה מדבריהם שיש לחלק בין ביתו לבין בית הכנסת שהנחתו בארון הקודש במקום מיוחד נחשב לגניזה, ובשו"ת דעת כהן (יו"ד סי' קעד) האריך לבאר טעם המנהג להניח את הס"ת הפסולים בארון עם סימון של החגורה ולא קברו ג"כ מטעם שבזה"ז שלא לומדים מהס"ת אין חשש תקלה של לימוד, וחשש תקלה של קריאת הציבור אין לחוש משום הסימן, ונראה שגם בזה יש חילוק בין ביתו לבין בהכנ"ס שבבית הכנסת "כיון דרבים נינהו מדכרי אהדדי" אבל בבית פרטי עם הזמן עלולים לשכוח ויבוא לקרוא בזה, ועי' שו"ת אגרות משה (או"ח ח"א סי' נב) שעדיף במקרה כזה לתרום את הספר תורה לבית הכנסת מאשר להשאירו בבית.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל