תרומות – לחץ כאן

לתבוע חברה סלולרית פיצויים עונשיים

שלום כבוד הרב
אני מנוי לחברה סלולרית, שלחתי לחברה בקשה בכתב שאני מעוניין לנתק את הקו. לפי חוק הגנת הצרכן החברה חייבת לעשות כן, ואם לא עשתה כן, אני יכול לתבוע אותה 10,000 ש"ח פיצויים ללא נזק (פיצויים עונשיים).
אני רוצה לדעת אם אני רשאי לתבוע את החברה בבית משפט אזרחי פיצויים אלו, או שזה גזל, כיון שבפועל לא היה לי שום נזק?

תשובה:

שלום רב,

אתה רשאי לתבוע את החברה, החברה חייבת פיצויים אלו גם לפי דין תורה וגם אם החברה היתה מגיעה לבית דין, בית הדין היה מחייב אותה לפי החוק.

בעניין אם צריך להקדים לתבוע חברה גדולה בבית דין לפני שתובעים אותה בבית משפט אזרחי, נחלקו דייני זמנינו. והרוצה להקל יש לו על מי לסמוך וכן המנהג.

מקורות:

משרד התקשורת נותנת רשיון לחברה סלולרית בתנאים מסוימים, תנאים אלו תקפים גם לפי דין תורה, לא רק מצד דינא דמלכותא, אלא מאחר והתדרים האלחוטיים הם משאבים מוגבלים, החברות הסלולריות הן הראשונות שידרשו ממשרד התקשורת לפקח שלא יהיו תחנות סלולריות ללא רשיון, שלולא פיקוח זה גם הן לא יוכלו לפעול. כיון שהחברות זקוקות לעזרת המדינה בפיקוח הן גם מתחייבות בכל תנאי הרישיון.

לפי תנאי הרשיון סעיף 4 מחוייב בעל הרשיון לכל חוק הקשור במתן שירותים ללקוחות לרבות התרופות בשל הפרתן והן חלק בלתי נפרד מתנאי הרשיון. תנאי מחייב ככל תנאי שבממון ואף בית דין צריך לפעול לפיו.

בענין תביעה בערכאות את מי שידוע עליו בוודאות שלא יסכים לדון בבית דין עיין ספר כסף הקדשים (נדפס על גליון שו"ע חו"מ) סי' כו.

Join the Conversation

2 Comments

  1. לא ברור לי, מדוע יש קשר בין מחויבותה של החברה למדינה, לבין מחויבותה של החברה ללקוח, הרי כלפי הלקוח היא במעמד של מוכר, ולא במעמד של מחוייב. ואף אם היא מרצונה התחייבה ללקוח בגלל אימת המדינה, מה ייתן לזה תוקף הלכתי?
    ולדוגמא: אם ראובן קיבל שירות משמעון, ושמעון מתנה את התשלום עבורו, בכך שיעשה שרות ללוי, האם לוי יכול לתבוע את השירות? הרי ההתחייבות היא לא כלפיו, והוא אינו בע"ד ע"ז, ומדוע יוכל להיות תובע על חיוב זה.

  2. אכן כך, מדין 'עבד כנעני' לוי יכול לתבוע את השירות מראובן, וגם אם שמעון ימחל לראובן המחילה לא תהיה תקיפה. עיין רמ"א חו"מ סוף סי' שלג "מלמד אצל בעל הבית, שאמר לו בעל הבית: לך מעמדי, ונתרצה המלמד, יוכל הבעל הבית לחזור בו ולעכבו, דאינו יכול למחול שעבודו של נער", ועיין בשו"ע אבן העזר סי' קיד סעיף ג ובב"ש סק"ו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל