לתרומות לחץ כאן

חלוקת הוצאות בניה בין שכנים המרחיבים

שלום!
אנחנו מספר שכנים בבנין בן 4 קומות שבנינו תוספת חדרים לדירותינו.
עלות היסודות התחלקה בין 4 השכנים בשווה.
אולם, מכיון שהשכן הראשון בנה מספר שנים לפני כולם נוצר מצב בו הוא שילם על 2 תקרות דהיינו הרצפה והתקרה שלו ושאר השכנים שילמו כל אחד תקרה בודדת.
חלק מן השכנים אומרים שצריך לחלק את הרצפה הראשונה בין כולם כמו את היסודות. וחלק טוענים שעל כל שבן לשלם את מלא עלות התקרה שלו וגם להשתתף עם השכן שתחתיו בחצי מהרצפה, כך השכן העליון והתחתון ישלמו תקרה וחצי כל אחד ושאר השכנים ישלמו רק תקרה אחת.
עם מי הצדק?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

באופן כללי החלוקה היא בצורה שכל אחד משלם עבור החלק שהוא נהנה ממנו, וכשיש כמה נהנים מחלקים ביניהם. וכדלהלן:

התחתון משלם עבור רצפתו בעצמו ומתחלק בתקרתו עם הבונה שמעליו, קומה ב' וג' משלמים כל אחד חצי רצפה וחצי תקרה, קומה עליונה משלם חצי רצפה ותקרה שלמה, ואם התקרה של העליון משמש לכל השכנים (לסוכה דודי שמש וכדו'), כולם משתתפים בחצי תקרה עליונה. על היסודות כולם משלמים יחד, העליון חייב לשלם עבור רביעית של העמודים שבקומה התחתונה (לפי עלות עמודים בעובי שיוכלו להחזיק את רצפתו ללא תקרות ביניים) שלישית על עמודים של קומה ב' וחצי של קומה ג' וכן הלאה.

אבל בצורה זאת יוצא שהעלות הבניה של העליון היא יקרה מכולם, ולכן במקרה שתוספות הבניה של כולם הינן בגודל שווה, ולכולם חלק שווה ברכוש המשותף, בית הדין יכול לשקול שכוונת הצדדים היתה לחלוקה שווה, ולא שהעליון יקבל שטח שעלות בנייתו יקרה וקומה ב' יקבל שטח שעלות בנייתו זולה, ומשום כך לפסוק שכולם מתחלקים בעלויות הבניה שווה בשווה. אבל במקרה שממילא אין יחס שווה בין החלקים שכל אחד מקבל לבין חלקו ברכוש המשותף, אין אומדנא שכך היתה כוונת הצדדים, וממילא יש לחלק באופן הנ"ל שכל אחד משתתף במה שהוא נהנה. כמובן שאם יש אומדנות נוספות על כוונות הצדדים, הדין יכול להשתנות.

מקורות:

סמ"ע סי' קנח ס"ק יט ונתיבות שם סק"ו, ועיין עלון המשפט גליון 27 עמוד ד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל