לתרומות לחץ כאן

שליח השוכר אמר למשכיר לסייד ע"ח משלחו

לכבוד הרבנים החשובים שליט"א.
אני מנהל וועד בית. שמואל שכר את המקלט מוועד הבית. בתקופה שבה הוא היה אמור להתפנות מן המקלט, היתה בתקופת נישואיו השניים. לאור טרדותיו העביר את כל עסקיו לחתנו, והודיע לי שבתקופה זו, כל מה שקשור למקלט יש לדבר עם החתן.
ביום החתונה סיים החתן לפנות את המקלט, ויום למחרת היה צריך להיכנס שוכר חדש.
על פי ההסכם היה שמואל אמור לצבוע את המקלט בטרם צאתו. למותר לציין, שזה לא בוצע. החתן לא ידע מה לומר בענין, כי זה היה ביום החתונה, ולכן הציע לקחת צבעי וחמיו בוודאי ישלם.
לאחר מעשה, טוען שמואל, שאם הייתי פונה אליו ביום החתונה, הוא היה מגיע באותו יום וצובע בעצמו וכך היה חוסך את עלויות הצבעי.
מנגד אני טוען שעל פי הוראתו דיברתי אך ורק עם החתן, וזה לא הרגיש בנוח להתקשר לחמיו ביום החתונה ולדבר איתו על צבע, ולכן הניח לי לנהוג כאוות נפשי.
תודה מראש על ההתייחסות

תשובה:

שלום רב,

השוכר (שמואל) חייב לשלם עבור הסיוד.

נימוק:

א. השוכר עשה את חתנו שליח להתעסק בעניני הפינוי, ובשו"ע חו"מ סי' קפב סעיף ד נפסק שאפילו אם השליח עיוות המשלח חייב, כל עוד שאינו מוכיח שלא סיכם עם השליח בין לתיקון ובין לעיוות. בנוסף לכך מה שהשליח אמר לשכור סייד אינו עיוות כלל, כיון שכל אדם סביר היה עושה כן, והמשלח אינו יכול לערער על מעשה השליח, רק אם השליח עשה בשונה מהמקובל. עיין שו"ת תורת חיים ח"א סי' ז שכתב "ולא כתבו הפוסקים דמקרי עוות אלא כשעבר על דעת משלחו או שעשה שלא כדרך העולם" ועיין עוד במלחמות ב"מ דף מד ע"ב שכתב "ונימא ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי… לא תיטעי בהא שאין לשליח להתנות תנאים מדעתו הואיל ולא שנה בשליחותו של בעל הבית… אבל הכא כדזבני כולי עלמא זבן".

ב. גם אם החתן לא היה שלוחו, בית הדין בודאי לא היה מאמין לשוכר שהיה בא לסייד בעצמו ביום חופתו. וגם אם בית דין היה מאמין לו, היה עליהם לשער כמה חתן משלם ביום חופתו לסייד כדי לחסוך שלא יעשה את העבודה בעצמו, שהרי על שווי ההנאה הוא חייב לשלם לפחות כיורד שלא ברשות. אין סיכוי שהיה יוצא יותר זול, ואפילו לא בפרוטה אחת.

ג. לא מצאנו שהמשכיר חייב להזהיר את השוכר שאם לא יסייד ישכור סייד על חשבונו, השוכר צריך לזכור בעצמו שהוא חייב לסייד, ואם אינו עושה כן המשכיר רשאי לשכור סייד על חשבונו. לא מצאנו שצריך להתרות רק אם גורמים הפסד ממשי, עיין שו"ע חו"מ סי' שיט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל