לתרומות לחץ כאן

פסוקים על גבי מצבה ופירושם

אמי, נצולת שואה, אשה מסורה, נאמנה לבעלה ולילדיה, נפטרה ואנחנו מחפשים פסוק מהתנך שישקף את תכונותיה, בכיתוב על המצבה.
חשבנו על הפסוק "כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את" רות, ג 11
או על הפסוק "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה" משלי לא 31.
היינו רוצים לדעת מה הפירוש האמיתי של שני הפסוקים.

בתודה מראש, בילה ב.

תשובה:

א. מותר אכן לכתוב פסוקים מהתנ"ך על גבי מצבה, אולם יש להזהר כשעושים מצבה שלא לכתוב את זה באותיות בולטות אלא באותיות שוקעות, משום שקריאת האותיות כשהם בולטות קשה לשכחה.

ב. פירוש הפסוקים, הפסוק ברות כוונת הפסוק לומר שכל העיר מכירה בה שהיא אשת חיל, והפסוק במשלי פירוש ה"משל" בזה הוא שכשרון מעשיה של אשת החיל מעיד עליה להללה בשער העיר כל יוצא ובא, ולשון הנתינה הכוונה כביכול בדיבור שמדברים בה על מעשי ידיה הטובים, וה"נמשל" הוא התורה שלעתיד לבוא יראו כולם את יפיה וממשלתה, או על הנפש שהיא המלמדת את האדם לשמור ממעשים שאינם טובים, ולעשות מעשים טובים.

מקורות:

א. שו"ת חתם סופר (ח"ו סי' ה), פתחי תשובה סי' רפג ס"ק ג, בנידון כתב שע"ג מצבה כ"כ באליה רבא (סי' רכד סק"ח) הובא בחי' רעק"א (יו"ד סי' שעו ס"ד), ובקיצור שו"ע (סי' קכח סי"ג) מבואר שהכוונה על כתב בולט, וכן הוא למעשה בשו"ת בצל החכמה (ח"ה סי' כ).

ב. פירוש הפסוקים, הוא ע"פ פי' רש"י האבן עזרא והמצודות דוד.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל