תרומות – לחץ כאן

הטבלת כלי מתכת מצופים טפלון

שאלה:

כלי בישול מתכת המצופים בטפלון . יש לטבול?

תשובה:

כן, ובלי ברכה.

מקורות:

ציפוי הטפלון יתכן והוא לשמור על איכות הבישול ולפי זה יש מקום לפטור מברכה כפי שמשמע מהשו"ע סי' קכ ס"א שאם הכלי חרס והציפוי מתכת חייב בטבילה, ויש לחלק שאם עיקר הכלי חייב בטבילה הציפוי לא יפטרנו, ולא גרע מחביות שמעמידים אותם בחישוקי ברזל שחייבים בטבילה, ועי' כעי"ז בספר טבילת כלים (כהן, פי"א הערה ו), ומה שהביא שם משו"ת מהרש"ם ח"ג סי' כ שיש לטובלם בלא ברכה

מקורות:

עי' שו"ע יו"ד סי' קכ ס"א, שכלי חרס המצופים במתכת חייבים בטבילה ודעת הרמ"א שם שאם מצופים רק מבפנים אין חייבים בטבילה, והטעם מבואר בב"י משום שאין עשויים אלא לנוי, ומזה מוכח שאם הכלי עצמו עשוי ממתכת והציפוי שלו רק מחרס חייב בטבילה לכו"ע כיון שעיקר הכלי עשוי ממתכת,ובפתחי תשובה שם ס"ק

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל