לתרומות לחץ כאן

תפילת אבל ביום השנה (יארצייט) שיוצא בר”ח

שאלה:

יום השנה לפטירה של אחותי יוצא בראש חודש ואני בתוך השנת אבל על אבי

א. האם ניתן להיות חזן כי זה ראש חודש.

ב. האם ניתן לומר על הבימה אל מלא רחמים.

תשובה:

נחלקו הדעות אם יש חיוב להתפלל לפני העמוד אחרי אחות [אפילו שאין לה ילדים], משום כך אם הנך מהנוהגים שלא להתפלל לפני העמוד כל הראש חודש או בתפילת שחרית, אין להתפלל גם ביום היאר צייט של אחותך [אפשר לבקש מאדם אחר שיתפלל באותו יום כשליח].

ב. אין מזכירין נשמות ואין אומרים צידוק הדין בראש חודש, ומשום כך אין אומרים תפילת א-ל מלא רחמים לפני התיבה, אפשר לומר בשבת שלפני היאר-צייט או בשבת שלאחריה.

מקורות:

עי’ משנ”ב סי’ תרעא ס”ק מד שאין להתפלל גם שחרית לפני העמוד בראש חודש, וכן נהגו כיום ברוב המקומות, [בין החסידים שרבים מקפידים שלא להתפלל גם לא תפילת ערבית ומנחה, ובין הנוהגים כמנהג הגר”א הסובר שאין להתפלל שחרית בר”ח, ואם כי שבסי’ תקפא סק”ז כתב המשנ”ב שמתפלל עד ר”ח], עי’ שו”ע יו”ד סי’ שעו ס”ד במחל’ הפוסקים אם אומרים קדיש על אחים, וכיון שהוא תלוי במחל’ והוא אבל בתוך י”ב חודש על אביו, עדיף כבוד אביו מכבוד אחיו.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל