לתרומות לחץ כאן

מעלת כתיבת והכנסת ספר תורה

שאלה:

אני רוצה להכניס ספר תורה לבית הכנסת ומעוניין לדעת או להיות משוכנע למה אני צריך להשקיע 250 אלף שקל מה זה יתן לי מעבר להרגשה.

תשובה:

מצות כתיבת ספר תורה היא מצוה מן התורה כאחד מתרי"ג המצוות לכתוב ספר תורה, וחז"ל הוסיפו על גודל מעלת כתיבת ספר תורה, מעבר לשכר המצוה ככל אחד מתרי"ג המצוות, ואמרו על כך "הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד" שנאמר על מי שכותב ספר תורה, ומשאילו לאחרים, על כן מי שביכולתו לקיים מצוה זו "מאוד צריך לקיימה", וכל הכותב ספר תורה "כאילו קיבלו מהר סיני". ובספר החינוך (מצוה תריג) הוסיף על כך שכל המקיים מצוה זו יהיה ברוך ויחכם הוא ובניו. ומשום כך בודאי מצוה גדולה היא ומאד צריך להשתדל ולחזר אחריה, לאדם שאפשר לו והוא בעל יכולת.

ועל כן אדם שהוצאה זו הינה לא הוצאה גדולה בעבורו מוטל עליו לכתוב ספר תורה, אך אין צריך להוציא בעבור זה יותר מעשירית מנכסיו, אולם מותר להוציא על כך עד חמישית מערך כל נכסיו.

כמו כן יש להדגיש שכל זה אם על ידי כך יהיה הספר מהודר אבל אם היכולת בידו רק לספר פשוט, עדיף לקנות חומשים וגמרות לבית הכנסת שיוכלו הרבים ללמוד בהם.

זאת ועוד, יש להוסיף שעדיף לא "לתרום" את הספר תורה, אלא "להשאיל" את הספר לבית הכנסת, כדי שהספר יהיה של הכותב, ולא יאבד את מצוותו.

מקורות:

דעת החינוך ועוד ראשונים שמצות כתיבת ספר תורה היא גם בזמן הזה מן התורה, והיכול לקיים מצוה זו ולא עשאה עונשו גדול, ועי' ב"י (יו"ד סי' ער) שכתב שאף דעת הרא"ש כן, וכן דעת רבים מהפוסקים (עי' ב"ח שם, וט"ז סק"ד וברכ"י סק"ט וגר"א (סק"ד) ושאג"א (סי' לו) ומגן גיבורים (סי' רכג סק"ח) אולם הדרישה והש"ך (סק"ה) כתבו שלדעת הרא"ש בזמן הזה אין מצוה מן התורה, ע"ש, וכן דעת עוד מהפוסקים (עי' שו"ת פנים מאירות ח"ג סוף סי' ב), והחיי אדם הביא ב' השיטות ולא הכריע.

ומשום כך כתב האגרות משה (שו"ת יו"ד ח"א סי' קסג) שיש לסמוך על שיטות אלו [והוסיף את שיטת השאג"א (שם) שכתב שכיון שלא בקיאים בחסירות ויתירות אין בזה קיום מצות כתיבת ס"ת, והגם שכל האחרונים חלקו על דבריו, בצירוף הדיעות הנ"ל אין לחייב להוציא על כך יתר מעשירית, אולם במנחת חינוך (מצוה תריג) כתב שיש להוציא על כך חומש מנכסיו.

במקרה של כתיבת ספר תורה פשוט, עי' שו"ת עטרת פז (יו"ד סי' יב) בשם כמה פוסקים וכן דעת הגר"ע יוסף שעדיף לקנות ספרי לימוד כחומשים וגמרות ופוסקים מאשר לקנות ספר תורה פשוט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל