לתרומות לחץ כאן

השתלת שיער במקום הנחת תפילין

שאלה:

לרב שלום

רצתי לדעת אם זה מותר ואפשרי ואיזה רבנים גדולים מתירים אם זה מותר או אוסרים ולמה? השאלה היא יש נשירת שיער במפרצים וזה ממשיך כרגע זה במפרצים השאלה היא יש מקום מסויים שעושים הדבקת שיער מדביקים את זה כמו לקרקפת באותו צפיפות וסוג שיער וזה נשאר ככה אחת לחודש מדביקים את זה מהצדדים וזה בעובי 25 ס"מ השאלה אם זה יפריע מבחינת תפילין או משהו אחר.

תשובה:

א. שערות שהושתלו ממש ולאחר השתלת שיער צומחים כשאר שערות האדם, אין כל חשש בזה, לא משום חציצה בתפילין וכן לענין טבילה בנדה. כיון שהוא נעשה חלק מגוף האדם.

ב. מלשון השאלה משמע שמדובר בשערות שהושתלו ואינם צומחים כלל, אלא נשארים כמו שהיו, ואף צריכים להחליפם פעם בחודש, דעת רבים מהפוסקים שאין בזה משום חציצה, אלא אם כן השערות ממש גדולות והתפילין מונחים בגובה ממש, בפרט אם השערות הללו הם על רוב הראש. מכל מקום, אם כבר הושתלו השערות הללו כשהם גדולות, יש להניח עליהם תפילין אך אין לברך עליהם ברכת "על מצות תפילין" לנוהגים לברך על תפילין של ראש.

מקורות:

א. נשמת אברהם (יו"ד סי' קצ ס"י הערה 4-5, עמוד רמד), ועוד.

ב. כשמדביקים את השערות לראש. אם הוא דבר שנשאר לעולם, ואין מורידים אותו לא בשינה, ולא ברחיצה, והוא רוצה בזה, יש סברא להתיר, כיון שהוא בטל לראשו, והרי זה כמיעוט שאינו מקפיד שאינו חוצץ. כיון שעומד להישאר לעולם, ואין אפשרות להסיר לבד, אלא על ידי אומן (עי' כעין זה בשו"ת כתב סופר יו"ד סי' צא). אכן אם המקום של השתלת השערות הוא עד כדי כך שההשתלה מקיפה את רוב מקום השערות שבראש [לשון השאלה 'וזה בעובי 25 ס"מ', ואם הכוונה לרוחב ולאורך, יתכן שהוא רוב מקום השערות] יש סברא להחמיר, שדנים על הראש לבדו (עי' חכמת אדם כלל קיט ס"ג) ולענין תפילין, יש לצרף את דעת הרשב"א, שאין כלל דין חציצה בתפילין של ראש, כאשר זה בגד דק על הראש,  וכן פסק למעשה האגרות משה (שו"ת או"ח ח"ד סי' מ אות יח), וכן בשו"ת באר שרים (ח"ה סי' מז) ושם כתב שאף לדעת הרשבא אין להקל באופן שהשערות ממש גדולות שאז יש על זה דין של בגד עבה, אך מאחר ויש שכתבו להחמיר בזה לכתחילה (עי'  נשמת אברהם, יו"ד סי' קצח ס"י הערה 5, עמוד רמד. בשם הגר"י נובירט שליט"א. והוסיף שאף שלאחר שלושים יום הרי הוא בטל, אין לסמוך על זה אלא כשזה לצורך רפואה וכדומה, אבל בנידונינו שאינו אלא ענין יופי, יש להחמיר) לגבי נדה, יש להחמיר משום כך לגבי ברכת התפילין , וצריך להדגיש שכל התשובה כאן היא רק לגבי דין חציצה בתפילין, אולם לגבי טבילת נדה יש לשאול שאלת חכם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל