לתרומות לחץ כאן

בגד שיש עליו קרי

אם אני שם בכביסה בגד עם קרי לילה, או עם טיפת זרע, האם זה מטמא את כל הכביסה?

תשובה:

א. בזמן הזה אין דיני "טומאה" בבגדים, ואשר על כן אין דין טומאה על בגד זה, ועל כן אפשר לכבסו עם שאר בגדים.

ב. אולם בגד שיש עליו שכבת זרע, יש אומרים שדינו כדין בגד שיש עליו צואה ויש להחמיר ולא לברך או להתפלל כאשר הבגד עליו, [דין זה הינו רק באנשים, אולם נשים רשאיות להתפלל ולברך לאחר קיום מצות עונה].

מקורות:

ב. חיי אדם (ח"א כלל ג סכ"ז) משנה ברורה (סי' עו ס"ק טו), וכל שכן אם זה מחמת ראית קרי, שאין ללבוש בגד זה בשעת תפילהשזה נחשב כ"מזכרת עוון".

מאחר ונשאלה השאלה על טומאה, וכולנו תקוה שבמהרה יבנה המקדש, נוסיף כאן כמה כללים בהלכות אלו, ובזכות לימוד זה נזכה לקירוב הגאולה [כמו שכתב החפץ חיים (מכתבי הח"ח מהדורת ב"ב תשמ"ו סוף מכתב ח סימן תרפז, וראה עוד בדבריו בקונטרס צפית לישועה פ"ג ד"ה ובאמת) והאריכו בזה בעלי המוסר].

שכבת זרע היא אחת מאבות הטומאה, שדינה שמטמאת אדם וכלים, וגם בגדים בכלל. ונמצא שהבגד שנוגע בשכבת זרע, הרי הוא טמא. ואינו נטהר אלא על ידי טבילה במקוה (מסכת כלים פ"א משנה א, ורמב"ם הלכות שאר אבות הטומאה פ"ה ה"א).

ובגד זה שנגע בשכבת זרע, הרי הוא 'ראשון לטומאה' כשאר כל דבר הנוגע באב הטומאה. וראשון לטומאה, טומאתו פחותה, ואינו מטמא אדם וכלים, אלא רק אוכלין ומשקין (רמב"ם הלכות שאר אבות הטומאה פ"א ה"א). ואם כן, הבגדים שנגעו בבגד שעליו השכבת זרע, לא נטמאו.

אלא שיש לדון ששאר הבגדים נוגעים הם בשכבת זרע עצמו, ויטמאו על ידו. אמנם, שכבת זרע אינה מטמאה אלא כשהיא לחה, אבל אם כבר יבשה אינה מטמאה.

ועל כן, בזמן שנוהגים דיני טומאה וטהרה, יש לכבס את הבגד שעליו שכבת זרע, קודם הטבילה  (ראה רמב"ם משכב ומושב פ"ד הי"ב). ואם רוצה לכבס במכונת כביסה, יש לו להיזהר קודם הכביסה, שבגדים אחרים לא יבאו במגע ישיר עם השכבת זרע. כגון, שיקפל את הבגד עצמו. אבל לאחר שהכניסם למכונת הכביסה, אין לחוש גם אם יבואו לידי מגע, לא ייטמאו, כיון שבטל הוא במים, ובסבון.

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. מה הפירוש "ראשון לטומאה" שטומאתו פחותה?
  מה הדרגה שהטומאה יותר קשה?

  אם אני חפץ לטהר הבגד, צריך לשים בכביסה ולאחר מכן במקווה?
  ואין הטבילה של הבגד עם הזרע, מטמאת את מי המקווה?
  ואם אני טובל במקווה, ונשאר טיפת זרע על הבגד?
  הבגד לא מטמא את המקווה?

  שהבגד לח, אסור להביאו במגע עם בגד אחר.
  שאני מכניס למכונה, ושכבת הזרע כבר התייבשה והיא לא לחה, אז אפשר להכניסה כי היא לא לחה?

 2. א. ראשון לטומאה, הכוונה שיכול לטמאות יותר אחרים [לדוגמא מי שאב טומאה יכול לטמאות אדם וכלים, ראשון לטומאה יכול לטמאות אוכל אבל לא אדם].
  ב. "אבי אבות הטומאה" נחשב מת ומתכת שנוגעת במת, והכוונה בזה שהוא מטמא כל דבר, אין הכוונה שמי שנגע בו הוא מאוס אצל הקב"ה, ח"ו, אלא הכוונה שכדי שיוכל לאכול קרבנות, ולהיכנס לבית המקדש עליו להיטהר, לפי כללי ההיטהרות מטומאת מת, בזמנינו כולנו נחשבים לטמאי מתים [שזה "אב הטומאה"], וזו אחת מהסיבות שאסור לעלות כיום להר הבית.
  ג. כיום אין אפשרות "לטהר" בגד, מאחר והוא טמא מחמת שאנחנו טמאי מתים, ומשום כך שאלת היטהרות הבגד בזמן הזה אינה רלוונטית.
  ד. בזמן שהיה בית המקדש קיים [וכן לאחר מכן שעדיין היה ניתן להשיג של "אפר פרה אדומה" שהוא אחד מהדברים שזקוקים להיטהרות], היה צריך קודם לכבס את הבגד ואח"כ להטבילו.
  ה. אין דבר שיכול לטמאות את מי המקוה, ולכן אף אם יש בהם זרע או כל דבר אחר אינו מטמא את המקוה, אך הטובל ושרץ בידו אינו מיטהר, עד שיוציא מידו את השרץ, וכן כיוצא בזה.

 3. מעיקר הדין מותר כשהיא מכוסה, אך כתבו הפוסקים להחמיר בזה ובפרט כשנכשל בראית קרי שלא יהיה לו מזכרת עוון, אך כל זה כשיש ממשות ולחות, אך כשזה יבש וללא ממשות אפשר להקל גם בזה (ראה בדברי הפוסקים בסי' ע"ו סעיף ד' בענין צואה וכל שכן בזה כמבואר במ"ב שם ס"ק ט"ו).

 4. שלום כבוד הרב,
  בעוונותי הרבים נגעה שכבת זרע באחד מהבגדים שלי.
  האם מותר לי להמשיך ללבוש אותו? במידה וניקיתי עם מגבון ושטפתי את האזור בזרם מים זה כביכול מספיק?
  והאם מותר לי ללכת איתו לתפילות או שעדיף להימנע מכך?
  תודה רבה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל