לתרומות לחץ כאן

יציאה לבית כנסת בשבת לעצור שאזוק באזיק אלקטרוני

בה"י ראש חודש טבת תשע"א

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א

אחדשה"ט

בעת לומדי דבר ה' – זו הלכה, נתעוררו אצלי כמה שאלות, ותורה היא וללמוד אני צריך, ונפשי בשאלתי מאת הדרת כבודו שימחל וישיב לי

הנידון: אזיק אלקטרוני בשבת

אזיק אלקטרוני הוא מכשיר כעין צמיד, הרתוק לרגל האסיר, ואינו עובד כאיתורן הקשור ללווין וכדו'. אלא בבית בו מתגורר האסיר קיים משדר הקולט כל הזמן אותות מה"אזיק", ללא קשר היכן נמצא האסיר
תנועת האדם איננה משפיעה דבר על המערכת, והמכשיר אף אינו יודע היכן האסיר בתוך הבית, זאת אומרת שכל עוד האסיר לא יוצא מטווח הקליטה אין שום מעורבות של האדם בתפקוד המערכת האלחוטית. אם האסיר יוצא מאזור המוגדר מראש ללא רשות, ברגע שהמשדר לא קולט בחזרה אותות מהאזיק, מיד מתקשר אוטומטית למחשב המשטרה להודיע שהאסיר אינו נמצא בטווח הקליטה שהוגדר מראש

בשבת קיימת בעיה של "חלון זמן" מורשה, דהיינו שעות שבהן האסיר מורשה על פי אישור משופט לצאת מביתו להתפלל וכדו', המחשב אשר תוכנן בו מראש שבשעות אלו לאסיר מותר לצאת מביתו, יודע שלא צריך להודיע לשלטונות על דבר יציאת האסיר מהטווח. אבל בכל מקרה ישדר האזיק הן על היציאה והן על כניסת האדם, וכן ברגע שיוצא מהטווח נדלקות על המכשיר נורות חשמל

ושאלתי היא האם נדמה א"ז לדבר שאינו מתכוון וכדברי הרשב"א (שבת ק"ז.) דמותר לנעול בתחילה ביתו ע"מ לשמור ביתו וצבי בתוכו, כיון שהוא צריך לשמור ביתו אעפ"י שע"י כך ניצוד הצבי ובלבד שלא יתכוון, ובוודאי פה אינו מתכון ואף אינו רוצה בכך
או שנאמר כהר"ן (שם) החולק עליו ואומר שזהו פסיק רישא "וכי מפני שצריך לנעול ביתו נתיר לו לעשות מלאכה בשבת" ועוד כותב הר"ן שם אלא אע"פ שאינו מתכוון (רוצה) לנעול בעד הצבי כל שהוא יודע שהצבי בתוכו ושא"א שלא יהי' הצבי נצוד אסור
ובספרי בדרך המלך הבאתי משו"ת שבט הלוי (ח"ט סימן מ"ט) שאדם ההולך ברחוב או בכניסה לחדר המדרגות במקומות שנדלק חשמל אוטומטי, הולך כדרכו ואינו חושש, וכלשונו "מחשבת בלי מלאכה המצטרפת לזה לא אסרה תורה" ואולי אף פה נאמר כך

בכבוד ובברכה
מרדכי יצחק אגסי
בעמח"ס בדרך המלך

תשובה:

כל מכשיר אלקטרוני המופעל ע"י גלים לקליטת נתונים משטח מוגדר והמרתם למידע, בדרך כלל אין בו מעשה אדם.

בעזיבת השטח המוגדר אין המקלט קולט אותות השידור, ואז מופעלת מערכת אלקטרונית המדליקה נורות אדומות. ובחזרתו קולט שוב אותות השידור ואז ייכבו הנורות, מכיון שזו מערכת מישנית הניזונת מפקודות אלקטרוניות לפי אותות קבועים המתקבלים מקולט האותות, אין זה שייך למעשה האדם המסתובב בשטח המוגדר או היוצא ממנו, אלא הרי זה כקוף הרואה מעשה אדם ויודע כיצד לפעול לפי תנועותיו.

מה שכתב בשו"ת שבט הלוי ח"ט סי' סט שלעבור ליד נורה הנדלקת מותר ולעבור ליד דלת נפתחת אסור, צ"ע טובא. דבשניהם המערכת האלקטרונית מופעלת באותה מידה ע"י החיישן הקולט תנודות בתוך שטח מוגדר, ומדוע ליד דלת נפתחת ייקרא מעשה אדם. אלא אם כן הדבר מופעל ע"י קרן אור או ע"י פולסים, שבכזה יש קצת מעשה אדם, וכמו שכתבנו במבוא לקונטרס נזקי החיישנים.

בנידון דידן, יש להוסיף שאף אם נאמר שיש איסור בכניסה או יציאה מהשטח מצד גרמא להדלקת נורות, יש להתיר דיש כאן צער גדול מהבדידות במעצר בית, והוי דרבנן במצטער הרבה, עיין בספר אורחות שבת ח"ג פרק כו הערה מה שמתיר כעין זה מצד פסיק רישא דלא ניחא ליה. ועוד דכשרוצה לצאת לצורך מצוה, להתפלל בציבור וקריאת התורה כתוב שם בעמוד רמא דגרמא במקום מצוה מותר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל